Dr Izabela Emerling

note /search

Metody ustalania wyniku finansowego- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunek wyników
Pobrań: 1687
Wyświetleń: 14119

14.04.2011 Wykład 5 Metody ustalania wyniku finansowego: Metoda: statystyczna Wariant kalkulacyjny, porównawczy Metoda księgowa Wariant kalkulacyjny, porównawczy Metoda statystyczna - jest najczęściej wykorzystywana w ciągu roku metodą ustalania wyniku. Jej zakres i forma nie są regulowane pr...

Modele uproszczone rachunku wyników- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunek wyników
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2079

31.03.2011 Wykład 3 Modele uproszczone rachunku wyników: Ustawa o rachunkowości nie określa szczegółowo, w jaki sposób powinien kształtować się rachunek kosztów w jednostce gospodarczej. Jego budowa powinna pozwalać na pełną anali...

Zagadnienia organizacyjne- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunek wyników
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1393

17.02.2011 Wykład 1 Temat: Zagadnienia organizacyjne. Tematyka: Czym jest rachunek wyników, jakimi metodami sporządza się rachunek wyników? Koszty - wszystkie możliwe ujęcia Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów Uproszczone sposoby ustalania wyniku finansowego Ustalanie wyniku fina...

Koszty - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunek wyników
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1239

Temat: Koszty. Wynik finansowy - jest ogólnym określeniem wyrażonego w pieniądzu efektu, jakie osiągnęła dana jednostka gospodarcza w toku prowadzenia działalności gospodarczej. Wynik finansowy netto, zwany również wynikiem działalności jednostki w danym okresie. Jest ustalany jako różnica pomiędzy...

Warianty rachunku zysków i strat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1008

Warianty rachunku zysków i strat : Rachunek zysków i strat - jest sporządzany w formie segmentowej, gdzie od kolejno wymienionych przychodów z poszczególnych rodzajów działalności jednego z dwóch wariantów rachunku zysków i strat: Wariantu kalkulacyjnego Wariantu porównawczego W wariancie porów...

Zadanie domowe z rachunku wyników

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Pobrań: 84
Wyświetleń: 469

Zadanie 1 Stany kont przedsiębiorstwa w miesiącu grudniu wynosiły: Umorzenie środków trwałych 30 000 Środki trwałe 50 000 Rozrachunki z dostawcami 40 000 Rozrachunki z odbiorcami 70 000 Rachunek bieżący 60 000 Obroty w przedsiębiorstwie w miesiącu grudniu na wybranych kątach przedstawiały się...

Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunek wyników
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2499

Temat: Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów Rozliczenia międzyokreseowe : Kosztów Przychodów Stanowią konsekwencję stosowania zasady współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów oraz zasady memoriału Rozl...