Dr Iwona Wrońska - strona 8

Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1491

Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych. Aby uchwały organizacji międzynarodowych można było uznać za źródła prawa międzynarodowego muszą być: prawnie wiążące, tworzyć nowe normy prawne. Uchwały odpowiadające powyższemu można podzielić na dwa rodzaje: uchwały odnoszące się zagadnień z...

Umowa międzynarodowa - pojęcie, nazwa i rodzaje

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805

Umowa międzynarodowa - pojęcie, nazwa i rodzaje umów międzynarodowych Umowa międzynarodowa - wspólne oświadczenie podmiotów prawa międzynarodowego które tworzy prawo, a więc uprawnienia i obowiązki. Nazwa umowy nie ma znacz...

Uznanie państwa i rządu, uznanie za powstańców

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1673

Uznanie państwa i rządu, uznanie za powstańców i za stronę wojującą, uznanie za naród. Uznanie państwa - jest jednostronnym aktem za pomocą którego państwo lub państwa oświadczają lub milcząco przyjmują, że istniejącą organizację terytorialną uważają za państwo, ze wszystkimi wynikłymi z tego konse...

Wejście w życie umowy i rejestracja

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

24. Wejście w życie umowy i rejestracja Wejście w życie umowy: 1.. umowa sama określa moment swego wejścia w życie: umowy nie zawierające ratyfikacji najczęściej wchodzą w życie z chwilą podpisania umowy, czasami wejście w życie może być połączone ze spełnieniem warunku (tzw. warunek zawieszając...

Wojna powietrzna - siły zbrojne i akty walki.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

Wojna powietrzna - siły zbrojne i akty walki. Wojna powietrzna - akty walki dokonywane w przestrzeni powietrznej państw wojujących lub nad pełnym morzem przez siły lotnicze stron wojujących, i akty walki dokonywane z powietrza w stos...

Współpraca międzynarodowa w dziedzinie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 448

Współpraca międzynarodowa w dziedzinie korzystania z obszarów morskich i ochrony środowiska morskiego. Korzystanie z obszarów morskich ma w dużym stopniu charakter międzynarodowy dlatego też powstała potrzeba uregulowania wielu zagadnień zwi...

Zagadnienia zwierzchnictwa terytorialnego i jego ograniczenia.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1078

Zagadnienia zwierzchnictwa terytorialnego i jego ograniczenia. Zasada zwierzchnictwa terytorialnego - wszystkie osoby i rzeczy znajdujące się na terytorium państwa podlegają jego władzy i prawu a domniemanie przemawia za tym że każde może postępować na własnym terytorium tak jak chce. Zasada ta ozn...

Zakaz agresji i jej definicja

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714

Zakaz agresji i jej definicja Dawne prawo międzynarodowe uważało wojnę za dopuszczalny instrument polityki państw. Było to ściśle powiązane z układem stosunków społeczno-politycznych oraz fakt iż ówczesna wojna nie zagrażała istnieniu całej ludzkości. Nawet Grocjusz w swoim dziele na pierwszym miej...

Zasada równości państw.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

Zasada równości państw. Suwerenna równość: państwa prawnie są równe, każde państwo korzysta z prawa pełnej suwerenności, osobowość państwa, jak również jego integralność terytorialna i niezależność polityczna muszą być szanowa...

Zastrzeżenie do umów międzynarodowych.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 420

Zastrzeżenie do umów międzynarodowych. Zastrzeżenie - jednostronne oświadczenie złożone przez państwo podczas podpisywania, ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia do umowy, za pomocą którego zmierza ono do uchylenia lub modyfikacji skutków prawnych określonych postanowień umowy w i...