Dr Iwona Wrońska - strona 3

Budowa umowy międzynarodowej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1645

Budowa umowy międzynarodowej - forma historyczna a współczesna. Prawo międzynarodowe nie zawiera żadnych przepisów dotyczących formy i budowy umowy. Jak zostanie zredagowana decydują strony które ją zawierają. Długotrwała praktyka państw wytworzyła pewne wzory które są naśladowane i stosowane. For...

Cudzoziemcy i ich traktowanie - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 630

Cudzoziemcy i ich traktowanie. Systemy traktowania cudzoziemców: traktowanie narodowe - przyznawanie takiego samego zakresu praw cywilnych cudzoziemcom co obywatelom, traktowanie specjalne - przyznanie cudzoziemcom tylko ściśle określonych uprawnień, przewidzianych w prawie wewnętrznym lub umowac...

Dyplomatyczne sposoby załatwiania sporów - opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 994

Dyplomatyczne sposoby załatwiania sporów - rokowania, dobre usługi, pośrednictwo, komisje śledcze, komisje badań, koncyliacja. Rokowania - najprostsza metoda załatwiania sporu, są skuteczne jeśli państwa sporu chcą w duchu kompromisu i potrafią w wyniku rozmów uzgodnić swoje stanowisko i ustalić na...

Funkcje konsularne - opracowanie zagadnienia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 413

Funkcje konsularne. Funkcje konsularne: ochronę interesów państwa wysyłającego i jego obywateli popieranie rozwoju stosunków handlowych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych między państwem wysyłającym i przyjmującym zapoznawanie się wszelkimi legalnymi sposobami z warunkami i rozwojem życia ...

Funkcje prawa międzynarodowego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 448

Funkcje prawa międzynarodowego Funkcje czyli rola w stosunkach społecznych, różnorodne zadania których realizację ma ono zapewnić. Jest to kategoria historyczna, tzn. zmienna w czasie, zależy bowiem od stopnia rozwoju i charakteru stosunków międzynarodowych oraz od istniejącego układu sił. Regulow...

Prawo międzynarodowe - geneza

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

Kwestia nazwy. Obok nazwy „prawo międzynarodowe” spotykamy: „prawo narodów” wywodzi się z łacińskiego ius gentium, choć w czasach rzymskich termin ten miał inne znaczenie (była to część prawa rzymskiego regulująca stosunki

Granice państwa - pojęcie, rodzaje, przebieg i system kontroli.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1813

Granice państwa - pojęcie, rodzaje, przebieg i system kontroli. Granica - powierzchnia prostopadła do powierzchni kuli ziemskiej która oddziela terytorium państwa od innych obszarów tzn. od terytoriów innych państw lub terytoriów nie podlegających niczyjej suwerenności. naturalne, te które przebie...

Kodyfikacja prawa międzynarodowego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 518

Kodyfikacja prawa międzynarodowego. Kodyfikacja - systematyczne zestawienie jego przepisów. Charakter prawny kodyfikacji a więc i moc wiążąca dla państw zależy od tego kto kodyfikuje i w jakiej formie. kodyfikacje prywatne. Do organizacji które próbują poddać kodyfikacji prawo międzynarodowe należ...

Kroki nieprzyjacielskie - metody i środki walki.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

Kroki nieprzyjacielskie - metody i środki walki. Środki szkodzenia nieprzyjacielowi - wszelkie działania których celem jest zabicie członków sił zbrojnych, ich zranienie lub wzięcie do niewoli. Wybór środków zależy od państw walczących. Prawo międzynarodowe nie pozwala na nieograniczone prawo wybor...

Kwestia suwerenności - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Kwestia suwerenności. Suwerenna równość państw: państwa są równe pod względem prawnym, każde państwo korzysta z praw związanych z pełną suwerennością każde państwo ma obowiązek szanowania osobowości innych państw, integralność te...