Dr Iwona Wrońska - strona 15

Pojecie prawa wojennego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 329

Pojecie prawa wojennego. Prawo wojenne - zespół norm regulujących walkę zbrojną państw lub innych podmiotów prawa międzynarodowego. Głównym jego celem jest złagodzenie okrucieństw wojny. Wiele z norm prawa wojny są ius cogen...

Wody archipelagowe - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Wody archipelagowe. Ten rodzaj wód wprowadza konwencja prawa morza z 1982 r. na których obowiązuje prawo nieszkodliwego przepływu lecz też na trasach normalnie wykorzystywanych dla żeglugi międzynarodowej nie podlegające zaw...

Zagadnienie ciągłości i sukcesji państw - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 224

Zagadnienie ciągłości i sukcesji państw. Sukcesja w stosunku do umów międzynarodowych: teoria tabula rasa, teoria prawa wyboru, teoria kontynuacji z prawem wypowiedzenia, teoria praw...

Kanały morskie - opracowanie zagadnienia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 357

Kanały morskie. Jest to sztuczne połączenie dwóch otwartych dla żeglugi obszarów morskich. Są one otwartą dla wszystkich drogą wodną, jeżeli tak stanowi umowa międzynarodowa lub prawo krajowe.

Pojęcie terytorium i jego rodzaje.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 287

Pojęcie terytorium i jego rodzaje. Terytorium - przestrzeń na której działają ludzie Z punktu widzenia prawnego terytoria dzielimy: podlegające suwerennej władzy państwowej, nie podlegające takiej władzy terytoria podlegające władzy wyłącznej ...

Zasada nieinterwencji - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 168

Zasada nieinterwencji. Zakaz nieinterwencji - zakaz mieszania się państw (i organizacji międzynarodowych) w sprawy należące do kompetencji własnej innych państw Interwencja: zbrojna, gospodarcza, dyplomatyczna, jawna zamaskowana pośrednia ...