Dr Iwona Wrońska - strona 14

Ustanowienie stosunków dyplomatycznych.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 343

Ustanowienie stosunków dyplomatycznych. Nawiązanie i utrzymywanie stosunków zależy od zgody zainteresowanych państw. Uznanie państwa nie pociąga za sobą automatyczne nawiązanie z nim stosunków dyplomatycznych, jak i nieuznawanie państwa nie oznacza nieutrzymywania stosunków dyplomatycznych. Zerwani...

Współpraca międzynarodowa w przestrzeni kosmicznej.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

Współpraca międzynarodowa w przestrzeni kosmicznej. W celu rozszerzenia współpracy międzynarodowej na przestrzeń kosmiczną zawarto odpowiednie umowy (1968) układ o ratowaniu kosmonautów układ o powrocie kosmonautów, zwrocie obiektów wystrzelonych w przestrzeń kosmiczną Przewiduje on m. in. obow...

Zakaz użycia siły i prawo narodów do samostanowienia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

Zakaz użycia siły i prawo narodów do samostanowienia a zmiany terytorialne. Zakaz użycia siły: przeciwko temu wypowiadał dekret o pokoju z 8 XI 1917 władzy radzieckiej, obecnie jest to powszechnie przyjęta norma prawa międzynarodowego. Mówi o tym również Karta Narodów Zjednoczonych. Prawo narodów ...

Zdarzenia prawnomiędzynarodowe.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 441

Zdarzenia prawnomiędzynarodowe. Zdarzenie prawnomiędzynarodowe - zdarzenie które powoduje skutki prawne w sferze prawnomiędzynarodowej. Klasyfikacja zdarzeń: Naturalne - pewne fakty fizyczne lub przyrodnicze z którymi prawo wiąże określone skutki prawne (zmiana

Przestrzeń powietrzna - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 280

Przestrzeń powietrzna. Teoria nierozerwalności przylegania - przestrzeń powietrzna nad morzem pełnym podobnie jak wody morza pełnego nie podlega suwerenności żadnego państwa, a korzystanie z niej na prawach równości przysługuje wszys...

Źródła prawa dotyczące załatwiania sporów - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 294

Źródła prawa dotyczące załatwiania sporów. Z umów wielostronnych należy wymienić przede wszystkim konwencję haską o pokojowym załatwianiu sporów międzynarodowych z 1907 r., obszerne postanowienia zawiera

Definicja sporu międzynarodowego.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 322

Definicja sporu międzynarodowego. Spór międzynarodowy - sytuacja w której państwa występują ze skonkretyzowanymi, sprzecznymi stanowiskami i roszczeniami. Powstawanie sporów jest nierozerwalnie związane za stosunkami międzynarodowymi i wynikają ze sprzeczności interesów, polityki i podejścia do wie...

Morskie wody wewnętrzne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 595

Morskie wody wewnętrzne. Wody znajdujące się między lądem a wewnętrzną granicą (linią podstawową) morza terytorialnego. Zalicza się do nich zatoki morskie o określonej szeroko...

Pojęcie prawa lotniczego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

Pojęcie prawa lotniczego. Jest to zespół norm dotyczących przestrzeni powietrznej i jej wykorzystywania dla lotnictwa. Zajmuje się : sytuacją prawną przestrzeni powietrznej dopuszczaniem samolotów do obcej przestrzeni powietrznej, ...