Dr Iwona Wrońska - strona 13

Odpowiedzialność jednostek - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 581

Odpowiedzialność jednostek. Odpowiedzialność indywidualna za 3 rodzaje zbrodni: zbrodnie przeciw pokojowi, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciw ludzkości. Zasady norymberskie - jednostkę można pociągnąć do odpowiedzialności za pogwałcenie prawa międzynarodowego i ulega ona ukaraniu na podstawie pr...

Organy państwa w stosunkach międzynarodowych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 252

Organy państwa w stosunkach międzynarodowych. Państwo utrzymuje stosunki z innymi podmiotami za pośrednictwem swoich organów. Rodzaje organów państwa: wewnętrzne, głowa państwa, parlament, rząd i szef rządu, minister spraw zagranicznych i minister współpracy gospodarczej z zagranicą. zewnętrzne....

Pojecie prawa przeciwwojennego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 343

Pojecie prawa przeciwwojennego. Jest to zespół norm utrudniających lub prawnie uniemożliwiających wybuch wojny. Do tego rodzaju norm należą postanowienia które bezpośrednio wprowadzają zakaz agresji oraz takie które w jakikolwiek inny sposób zmniejszają prawdopodobieństwo wybuchu wojny lub jej zasi...

Pojecie wojny i konfliktu zbrojnego.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 469

Pojecie wojny i konfliktu zbrojnego. Wojna w sensie prawnym - zerwanie stosunków pokojowych między państwami i przejście do stosunków wojennych które charakteryzują się walką zbrojną i aktami wrogimi wobec drugiego państwa. Konflikt zbrojny - pojęcie szersze od wojny. Obejmuje ona bowiem przejawy w...

Pomieszczenia misji - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385

Pomieszczenia misji. Pomieszczenia misji - budynki lub część budynków i tereny przyległe do nich, użytkowane dla celów misji, łącznie z rezydencją szefa misji. Są nietykalne, a wejście na nie może być tylko za zgodą szefa misji. Państwo wysyłające ma prawo umieszczania na budynkach misji godła i fl...

Prawo międzynarodowe a prawo międzynarodowe prywatne.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 378

Prawo międzynarodowe a prawo międzynarodowe prywatne. Prawo międzynarodowe prywatne - zespół norm których zadaniem jest wskazanie określonego systemu prawnego (własnego lub obcego państwa) właściwego dla dokonania oceny prawnej konkretnej sytuacji osobistej lub majątkowej. Jest to w pewnym sensie ...

Sposoby załatwiania sporów - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

Sposoby załatwiania sporów Rodzaje załatwiania sporów: nie prowadzące do wiążącego dla stron rozstrzygnięcia, (rokowania, dobre usługi, pośrednictwo, badania i koncyliacja). Pierwsze trzy to postępowanie dyplomatyczne bez udziału organu międz...

Sprzeciw wobec zastrzeżeń.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434

Sprzeciw wobec zastrzeżeń. Sprzeciw: Zwykły, postanowienia do których zgłoszono zastrzeżenia, a następnie sprzeciw, nie mają zastosowania między państwem zgłaszającym zastrzeżenie a państwem zgłaszającym sprzeciw. Ma on znaczenie polityczne lub moralne. Kwalifikowany, między państwem które zgłosi...

Stosunki prawnomiędzynarodowe.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378

Stosunki prawnomiędzynarodowe. Pojecie stosunków prawnomiędzynarodowych jest pojęciem węższym od pojęcia stosunków międzynarodowych gdyż nie wszystkie stosunki międzynarodowe mają charakter prawny i są regulowane przez prawo międzynarodowe. W każdym stosunku prawnomiędzynarodowym wyróżniamy: podm...

Szelf kontynentalny - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

Szelf kontynentalny. Dno morskie i podziemia płytkich obszarów przylądowych gdzie państwo nadbrzeżne posiada suwerenne prawo poszukiwania i eksploatacji zasobów naturalnych szelfu. Minimalna szerokość szelfu wynosi 200 mil mierzonych o...