Dr Iwona Wrońska - strona 12

Akty prawnomiędzynarodowe - rodzaje.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 539

Akty prawnomiędzynarodowe - rodzaje. Akt prawnomiędzynarodowy - przejaw woli przypisany podmiotowi lub podmiotom prawa międzynarodowego, z którym prawo międzynarodowe wiąże określone skutki prawne. Rodzaje aktów; ze względu na ich treść dozwolone przez prawo międzynarodowe, niedozwolone w zależ...

Azyl i ekstradycja - opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868

Azyl i ekstradycja. Ekstradycja - wydanie władzom obcego państwa osoby ściganej przez te władze za popełnione przestępstwa. Klauzula zamachowa - ekstradycja osób, które dopuszczają się z motywów politycznych zabójstwa głowy państwa, szefa rzą...

Dno mórz i oceanów - opis

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 371

Dno mórz i oceanów. W 1970 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło rezolucję w której uznano że zasoby dna mórz i oceanów poza granicami jurysdykcji państwowej powinny stanowić wspólne dziedzictwo ludzkości. Oznacza to że eksploatacja...

Doktryna - opracowanie zagadnienia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 287

Doktryna Doktryna - czyli poglądy nauki prawa. Podobnie jak orzecznictwo ale w inny sposób wyjaśnia, precyzuje przepisy obowiązującego prawa ale w szerszym zakresie niż orzecznictwo może kształtować poczucie prawne w społeczeństwie np. poddając krytyce przepisy obowiązujące. Autorytet naukowy nadaj...

Morska strefa przyległa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 448

Morska strefa przyległa. Obszar morza otwartego o określonej szerokości, przylegający do zewnętrznej granicy morza terytorialnego, na którym państwo nadbrzeżne sprawuje w odniesi...

Obiekty w przestrzeni kosmicznej - wstęp

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Obiekty w przestrzeni kosmicznej. Układ z 1967 r. przyjął zasadę że każdy obiekt wypuszczony w przestrzeń kosmiczną ma przynależność państwa, w którym jest zarejestrowany. Państwo rejestracji obiektu kosmicznego zachowuje jurysdykcję i nadzór nad takim obiektem oraz nad jego załogą w czasie pozosta...

Obowiązek przestrzegania umów - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 371

Obowiązek przestrzegania umów. Zasada „świętości umów” - jeśli zgodę wyrażono we właściwej formie i umowa została zawarta, strony umowy zobowiązane są wykonać w dobrej wierze jej postanowienia. Ma ona zastosowanie do wszystkich ważnie zawartych i będących w mocy umów międzynarodowych. Nie można pow...

Obszary morskie - klasyfikacja.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 672

Obszary morskie - klasyfikacja. Wg zmniejszającej się kompetencji państwa nadbrzeżnego, w kierunku od lądu do morza pełnego: wody wewnętrzne, wody archipelagowe, morze teryto...

Ochrona ludności cywilnej - opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Ochrona ludności cywilnej. Ludność cywilna nie biorąca udziału w wojnie musi być zabezpieczona przed skutkami działań wojennych, bez względu na rasę, narodowość, religię lub przekonania polityczne. Szczególnej ochronie podlegają ranni, ch...