Dr Iwona Wierzbicka

Macierz Arthura D. Little’a

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Iwona Wierzbicka
 • Techniki organizacyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 875

Wierzbicka. Notatka składa się z 15 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: charakterystyka, struktura macierzy ADL, fazy dojrzałości sektora , rodzaje pozycji konkurencyjnych, trajektorie strategiczne, zalety metody macierzy ADL, wady metody macierzy ADL....

Zachowania organizacyjne - wykład wstępny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Iwona Wierzbicka
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 469

Wierzbicka. Notatka składa się z 10 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: jednostka, grupa społeczna, organizacja, zachowania organizacyjne, determinanty zachowań człowieka w przedsiębiorstwie, wskaźniki zachowania....

Otoczenie organizacji - prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Iwona Wierzbicka
 • Techniki organizacyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 672

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: istota ujęcia systemowego, model otoczenia firmy, otoczenia społeczne, otoczenie kulturowe, otoczenie prawne....

Zarządzanie informacjami - prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Iwona Wierzbicka
 • Techniki organizacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: organizacja "ucząca się", kategorie danych, bazy danych, badania próby, wartość centralna szeregu...

Podstawowe pojęcia i ich istota

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Iwona Wierzbicka
 • Techniki organizacyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 651

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: techniki organizatorskie, metody zarządzania, źródła i uwarunkowania metodologii, Fryderyk Taylor, Henry Gantt....

Zarządzanie zmianami - prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Iwona Wierzbicka
 • Techniki organizacyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 595

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: tempo zmian, opór wobec zmian, rodzaje zmian w organizacji, zmiany w organizacji, bariery we wprowadzaniu zmian w organizacji...

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Iwona Wierzbicka
 • Techniki organizacyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 504

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: zasady rozwiązywania problemów, proces rozwiązywania problemów, analizowanie luk, selekcjonowanie problemów, prawo Pareta...

Techniki wspomagające restrukturyzację w organizacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Iwona Wierzbicka
 • Techniki organizacyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 350

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: restrukturyzacja firmy, restrukturyzacja wewnętrzna, sposoby restrukturyzacji firmy, istota restrukturyzacji, zakres restrukturyzacji...