Dr Iwona Pawlas

note /search

Gospodarka światowa - Pawlas Iwona

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 763
Wyświetleń: 5859

...GOSPODARKA ŚWIATOWA – zbiorowość podmiotów, zajmujących się działalnością gospodarczą, wzajemnie powiązanych w system międzynarodowych stosunków gospodarczych GRUPY PODMIOTÓW: • Przedsiębiorstwa krajowe • Przedsiębiorstwa międzynarodowe (korporacje, warunek: ma aktywa w co najmniej 2 kra...

Akcesja -rozwinięcie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 973

Akcesja; oznacza pełną akceptację przez kandydata faktycznych i potencjalnych praw i zobowiązań wynikających z sytemu WE i jego ram instytucjonalnych (tj. acquis communautaire), obejmujących: tre...

Avis o Polsce -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

Avis o Polsce - ogólnie - pozytywnie - negatywnie oceniono następujące obszary: - brak postępów w restrukturyzacji górnictwa - przerost zatrudnienia w rolnictwie - brak efektywnej polityki konkurencji - zły stan środowiska i brak efektywnej polityki ochrony środowiska grudzień 1997 - Rada UE...

Cele Układów Europejskich -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 924

Cele Układów Europejskich: ustanowienie ram dialogu politycznego dla rozwoju bliskich stosunków popieranie handlu i innych form współpracy dla przyśpieszenia rozwoju gospodarczego i dobrobytu w państwach stowarzyszonych budowanie podstaw dla integracji WE Dialog polityczny; regularne konsultacj...

Droga upominania się o pomoc dla regionów -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 588

Droga upominania się o pomoc dla regionów, przez kraje członkowskie: Komisja Europejska określa priorytety polityki regionalnej Państwo członkowskie przedstawia regiony do pomocy Komisja Europejska dokonuje przeglądu i akceptuje regiony do pomocy Państwo członkowskie przygotowuje Plan Rozwoju ...

Efekty kreacji handlu -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1414

EFEKTY KREACJI HANDLU Efekt kreacji handlu, wytworzenie się nowych strumieni handlu między krajami członkowskim strefy wolnego handlu lub unii celnej. Towary wytworzone w poszczególnych krajach strefy czy unii zaczynają być traktowan...

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1001

EFTA- European Free Trade Associaton Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu Państwa założycielskie: Austria, Dania, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Szwajcaria, W. Brytania powstało w 1960 roku na mocy Konwenc...

Intgracja -rozwinięcie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1575

INTEGRACJA Integracja; proces gospodarczego scalania (kategoria dynamiczna), istotą integracji jest proces dostosowań i przeobrażeń w strukturze integrujących się podmiotów, w wyniku tych przeobrażeń powstaje spójna i komplementarna struktura całego obszaru. Warunki niezbędne do tego by proces int...

Podstawy prawne Wspólnej Polityki Handlowej -wstęp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1008

Podstawy prawne Wspólnej Polityki Handlowej: Art. 131-134 oraz art. 300 Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej. Cele Wspólnej Polityki Handlowej: przyczynianie się do harmonijnego rozwoju handlu światowego obniżenie barier celnych stopniowa likwidacja przeszkód o wymiarze międzynarodowym...