Dr Iwona Kumor - strona 2

Przepływy pieniężne- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Przepływy pieniężne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2450

Przepływy pieniężne dr Iwona Kumor Wykład 1 Egzamin: test: test wyboru i uzupełnienia liczbowe, bez jako takich zadań. Konsultacje: Poniedziałek 13:30 - 15:00, pok. 423A Zbiór ćwiczeń: Sprawozdawczość finansowa, rozdział IV i część zadań z rozdziału V. Akty prawne: Art. 48b UoR KSR I Rachu...

Aktywa pieniężne definicja według KSR I- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Przepływy pieniężne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1722

Przepływy pieniężne dr Iwona Kumor Wykład 2 Aktywa pieniężne definicja według KSR I Aktywa pieniężne: Środki pieniężne Gotówka w kasie oraz depozyty płatne na żądanie Ekwiwalenty środków pieniężnych Aktywa pieniężne niezaliczone do środków pieniężnych oraz inne aktywa finansowe (do 3 miesięcy)...

Bilans zmian a przepływy pieniężne- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Przepływy pieniężne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1407

Przepływy pieniężne dr Iwona Kumor Wykład 3 Bilans zmian a przepływy pieniężne Bilans różnic bilansowych przedstawia różnice między stanami końcowymi i początkowymi poszczególnych pozycji bilansu majątkowego. Bilans zmian (różnic) obrazuje konsekwencje czterech typów operacji księgowych odzwierci...

Przepływy pieniężne- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Przepływy pieniężne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1148

Przepływy pieniężne dr Iwona Kumor Wykład 4 Przykład - różnice kursowe Jednostka zaciągnęła kredyt w walucie obcej w kwocie 10 000 EURO. Kurs faktyczny zastosowany w tym dniu wyniósł 4,20zł/EUR. Na

Korekty w metodzie pośredniej- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Przepływy pieniężne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

Przepływy pieniężne dr Iwona Kumor Wykład 6 Korekty w metodzie pośredniej Grupy korekt: wyeliminowanie korekt dotyczących działalności inwestycyjnej i finansowej. Część z nich zostanie wykazana w działalności inwestycyjnej, finansowej, lub nie zostaną wykazane w ogóle operacje które jako koszt, ...

Przepływy pieniężne- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Przepływy pieniężne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1225

Przepływy pieniężne dr Iwona Kumor Wykład 7 Zasady prezentacji odpisów aktualizujących wartość aktywów w rachunku przepływów pieniężnych sporządzonym metodą pośrednią Utworzenie odpisu aktualizującego wartość aktywów jest: operacją niepieniężną wpływa na wysokość wyniku finansowego W metodzie p...

Przepływy pieniężne- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Przepływy pieniężne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2548

Przepływy pieniężne dr Iwona Kumor Wykład 10 Dynamiczne miary oceny płynności finansowej Wskaźniki wydajności gotówkowej Wskaźniki wypłacalności gotówkowej Wskaźniki wydajności gotówkowej Lp. Nazwa wskaźnika Konstrukcja wskaźnika 1 Wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży Przepływy pienięż...

Wykład - Sprawozdawczość finansowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1267

Sprawozdawczość finansowa Dr Iwona Kumor Wykład 2 PASYWA w bilansie umieszcza się w określonej kolejności, a mianowicie wg terminu ich zapadalności zaczynając od tych najbardziej oddalonym momencie ich zapadalności i kończąc na tych, które w istocie są zapadłe lub mogą w każdej chwili zapaść (od ...

Wykład - sprawozdanie finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 581

Sprawozdawczość finansowa Dr Iwona Kumor Wykład 1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Muszą one być planowane. Przy sporządzaniu bierze się pod uwagę zeszłe sprawozdania. Potrzeba trzech lat aby powiedzieć coś o firmie. Sprawozdania te podlegają rewizji finansowej (robią to biegli). 1stycznia 95 roku weszła ...

Wykład - wycena aktywów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 714

Sprawozdawczość finansowa Dr Iwona Kumor Wykład 3 WYCENA AKTYWÓW Składniki aktywów prezentowane są na lewej stronie bilansu wg ściśle określonej kolejności, a mianowicie od aktywów niepłynnych poczynając, rzeczowy majątek trwały, grunty, budynki, budowle a na aktywach o najwyższym stopniu płynnoś...