Dr Iwona Janina Wierzbicka-Damska

note /search

Zarządzanie procesami zmian - wykład

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 903

    1      Moduł  8  ZARZĄDZANIE PROCESAMI ZMIAN        8.1.  Istota zmian organizacyjnych oraz ich rodzaje    8.1.1.  Pojęcie zmiany    W  naukach  społecznych  pojęciem  “zmiana”  określa  się  zazwyczaj  “zdarzenie,  w  którym  stan  końcowy  jest  róŜny  od  stanu  początkowego”  (Pszczołowski ...

Budowa organizacji - wykład

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Techniki organizacyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1372

    1      Moduł  3  BUDOWA ORGANIZACJI  − STRUKTURY        3.1.  Podstawowe pojęcia      Struktura organizacji, to jej wewnętrzna budowa, a więc sposób połą- czenia  tworzących  ją  elementów  (Bielski  1996,  s. 168).  Definicja  ta  na- wiązuje do koncepcji J. Zieleniewskiego (1978, s. 43), któr...

Motywowanie i wynagradzanie - wykład

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1512

1      MOTYWOWANIE I WYNAGRADZANIE      CZĘŚĆ I    WSTĘP    W funkcjonowaniu organizacji wykorzystujących do realizacji swych celów ludzką  pracę bardzo dużą rolę odgrywają procesy motywowania pracowników.  M  otywacja  wywodzi się od słowa  movere , co oznacza ,,poruszać się”, ale także od  se  mo...