Dr Ireneusz Topolski

note /search

Czynniki tradycyjne w Międzynarodowych Stosunkach Politycznych- opraco...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1456

Czynniki tradycyjne 2 Międzynarodowych Stosunkach Politycznych Geograficzne i geopolityczne - przełom XIX/XX w. - teorie tzw. determinizmu geograficznego - na bieg historii i politykę decyzdujący wpływ mają takie czynniki jak położenie geograficzne, zasoby naturalne, dostęp do morza; gł. Niemcy, tam...

Istota i ewolucja międzynarodowych stosunków politycznych- opracowanie...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 1554
Wyświetleń: 5173

Istota i ewolucja międzynarodowych stosunków politycznych Istota międzynarodowych stosunków politycznych. MSP są częścią składową, płaszczyzną sm jako sfery stosunków społecznych. T. Łoś - Nowak: SM są jednym z najbardziej skomplikowanych fenomenów w dziejach społecznego życia ludzkości. J. Kuku...

Koncepcja procesów globalnego zarządzania- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 840

Koncepcja procesów globalnego zarządzania Globalne zarządzanie to proces oparty na założeniach empirycznych, stąd nie funkcjonuje definicja jednolita. Samo pojęcie zarządzanie jest określeniem ładu, stabilności czy polityczno -ekonomicznego kierownictwa. Komisja globalnego zarządzania definiuje za...

Organizacje międzynarodowe- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1183

Organizacje międzynarodowe 1.Istota i specyfika organizacji międzynarodowych organizacja-(gr.organom,łac.organum)narzędzie,narząd termin organizacja międzynarodowa pojawił się w języku polityki i naukowym po I wojnie światowej Definicja: Wojciech Morawiecki: organizacja międzynarodowa to proces...

Państwo- opracowanie definicji

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1099

Państwo Państwo jest podmiotem międzynarodowym i najważniejszym uczestnikiem stosunków międzynarodowych (choć jego rola osłabiła się, na rzecz innych uczestników). Rola i funkcje państwa w sm podlegają jednak ciągłej ewolucji. Pojęcie państwa- (wł.stato, ang.state,fran.l'etat) nie da się jednoznacz...

Podmioty transnarodowe- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 1155
Wyświetleń: 3437

Podmioty Transnarodowe Istota i zakres podmiotów transnarodowych Odnośnie nazwy najczęściej stosuje się : podmioty niepaństwowe oraz podmioty transnarodowe. Pierwsze określenie sugeruje, że państwa są podmiotem dominującym, a inne podmioty stosunków międzynarodowych mają charakter drugorzędny. W z...

Pojęcie ładu międzynarodowego i jego specyfika po zimnej wojnie- oprac...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 3248

Pojęcie ładu międzynarodowego i jego specyfika po zimnej wojnie Zjawisko ładu rzadko jest definiowane. Od wieków ujmowano ład jako wartość. Utożsamiano go z przeciwieństwem chaosu, anarchii, nieporządku czy żywiołowości. W sensie pozytywnym ut...

Procesy integracyjne w Europie - Europejska Współpraca Polityczna

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 945

Procesy integracyjne w Europie Integracja międzynarodowa - wielostronny proces zbliżania się i łączenia dwóch lub więcej państw, w ramach którego wyksztalcają się reguły prawne i odpowiednie struktury kierownicze. Procesy integracyjne objęły wiele działań, w których najważniejszą spełnia Unia Euro...

Reżimy międzynarodowe- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 966
Wyświetleń: 2632

Reżimy międzynarodowe Postępująca złożoność środowiska międzynarodowego wymaga elastycznych struktur umożliwiających regulacje zachowania państw , wobec wspólnych problemów ect. Struktury te tworzą reżimy międzynarodowe. Są formą instytucji międzynarodowych, będących połączeniem norm prawa międzynar...

Region i regionalizm w stosunkach międzynarodowych- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 917
Wyświetleń: 2667

Region i regionalizm w stosunkach międzynarodowych Oba te pojęcia są współzależne w sensie terminologicznym. Pojęcie „ region” jest w tym układzie pierwotne, warunkujące istnienie pojęcia „regionalizm”. 1.pojęcie regionu Etymologicznie to pojęcie wywodzi się od łacińskiego słowa regio (-onis), kt...