Dr Irena Piotrowska

note /search

Ocena właściwości upłynniających domieszek do beto

  • Chemia budowlana
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1414

Imię i Nazwisko Data wykonania ćwiczenia: 19.10.2013 Nr ćwiczenia: 1 Temat ćwiczenia: Ocena właściwości upłynniających domieszek Rok studiów: I Semestr: I Grupa: do betonu Zespół: SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA NR 1 TEMAT ĆWICZENIA Ocena właściwości upłynniających domieszek d...