Dr Irena Pilch

note /search

Emocje i Motywacja - wykład 11

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3752

Tematem wykładu była regulacja emocji. W notatce zostały poruszone następujące zagadnienia: standardy emocjonalne, samoregulacja emocji na przykładzie lęku, radzenie sobie z lękiem, samokontrola emocjonalna, rozwój emocji w ontogenezie, wywoływanie emocji, rozwój regulacji emocji, powstawanie nawyk...

Emocje i Motywacja - wykład 10

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 875
Wyświetleń: 5544

Tematem wykładu były koncepcje emocji. W notatce zostały poruszone następujące zagadnienia: teoria Jamesa-Langego, teoria Cannona-Barda, teoria Magdy-Arnold, dwuczynnikowa teoria Schachtera-Singera, zjawisko hipermnezji, teoria Josepha LeDoux, aleksytymia, nastrój.Ponadto w notatce zostały zawarte ...

Emocje i Motywacja - wykład 2

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2758

Tematem wykładu była motywacja. W notatce zostały poruszone następujące zagadnienia: motyw, instynkt, popęd, potrzeba, dążenie, teoria instynktów społecznych, aspekty instynktu, wrodzony mechanizm wyzwalający, wyzwalacz, socjobiologia, teoria uczenia się. Ponadto w notatce zostały zawarte informacj...

Emocje i Motywacja - wykład 3

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3185

Tematem wykładu był popęd. W notatce zostały poruszone następujące zagadnienia: popęd wtórny, popęd wg Millera, strach, koncepcje oparte na teorii homeostazy, rodzaje homeostazy, heterostaza, homeostaza w koncepcjach psychologicznych, argumenty świadczące na istnienie i na nieistnienie homeostazy. ...

Emocje i Motywacja - wykład 5

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1764

Tematem wykładu były koncepcje poznawcze. W notatce zostały poruszone następujące zagadnienia: teoria dysonansu poznawczego Festingera, dysonans, dysonans podecyzyjny, dysonans w sytuacjach wymuszania uległości, strategia maksymalizacji subiektywnie oczekiwanej użyteczności, koncepcje oparte na teo...

Emocje i Motywacja - wykład 6

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2240

Temat wykładu brzmiał klasyfikacja potrzeb. W notatce zostały poruszone następujące zagadnienia: teoria potrzeb Maslowa, piramida potrzeb Maslowa, potrzeby wielopostaciowe, natura jednostki, samorealizacja, samoaktualizacja. Ponadto w notatce zostały zawarte informacje o tym jak wygląda klasyfikacj...

Emocje i Motywacja - wykład 7

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2086

Temat wykładu brzmiał motywy samorealizacji. W notatce zostały poruszone następujące zagadnienia: teorie Goldsteina, Rogersa, socjalizacja wg Rogersa, potrzeby związane ze struktura "ja", "ja" wg Sullivana, Horneya, Reykowskiego. Metakliniczna koncepcja osoby Frankla, formy szuk...

Emocje i Motywacja - wykład 8

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1960

Temat wykładu brzmiał zachowanie a wartości. W notatce zostały poruszone następujące zagadnienia: absolutacja wartości, pustka egzystencjalna, postawa prowizoryczna, postawa fatalistyczna, postawa kolektywistyczna, fanatyzm, psychoanaliza, struktura osobowości Junga, motywatory, postladerowcy, zarz...

Emocje i Motywacja - wykład 9

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2044

Ponadto w notatce zostały zawarte informacje o tym jakie są formy potrzeb poznawczych człowieka, jak wygląda anatomia funkcjonalna motywów, co to jest emocja i z jakich składników składa się emocja Wykład 9 Charakterystyczne cechy myślenia Freuda: - ujmował osobowość w kategoriach topograficznych...

Emocje i Motywacja - wykład 1

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2709

kiedy zostajemy zrzuceni ze schodów), tłumaczy: - dlaczego zachowanie zostało wzbudzone (przyczyna) - co dało energię (aktywacja) Motywacja jest kierunkowa, prowadzi do jakiegoś celu: co ten cel wyznacza? co podtrzymuje działalność? co sprawia, że się kończy? Motywacja jest procesem, mówimy o proce...