Dr Irena Łabuć-Kryska

Pedagogika resocjalizacyjna-opracowanie

 • dr Irena Łabuć-Kryska
 • Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
Pobrań: 434
Wyświetleń: 3234

Pedagogikia Resocjalizacyjna wykład 1 . I.Pedagogika resocjalizacyjna:  pedagogikka to nauka o wychowaniu  resocjalizacja wskazuje na charakter tego wychowania  nauka o wychowaniu jednostek niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym By wychowanie to mogłobyć sku...

Procedury wychowania resocjalizującego-opracowanie

 • dr Irena Łabuć-Kryska
 • Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3549

Podstawy pedagogiki resocjalizacji Wykład 4, 5 Temat : Procedury wychowania resocjalizującego 1. Techniki 2. Środki - antropotechnika - kulturotechnika: 3 grupy elementy kultury: * nauka- kulturotechnika aktywności szkolnej * praca- kulturotechnika aktywności pracowniczej * zabawa-kultur...

Wspólczesne tendencje a resocjalizacji nieletnich i dorosłych-opracowa...

 • dr Irena Łabuć-Kryska
 • Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2058

Wykład 6 . Temat: Wspólczesne tendencje a resocjalizacji nieletnich i dorosłych I. Kryterium podziału na potrzeby i możliwośći • młodsze jednostki i osoby dorosłe mają różne potrzeby naprawcze • w przypadku dorosłych działania są podejmowane późno, gdy wystepują już zmiany niekorzystne w os...

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich-opracowanie

 • dr Irena Łabuć-Kryska
 • Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1736

Wykład 7. Temat : Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich pazniemik 1982  w praktyce od maja 1983 I. Od momentu wejścia w życie stanowi podstawowy dokument regulujący postępowanie z nieletnimi  zaletą dokumentacji jest definicja pojęcia „ nieletni”  odnosi ona do 3 grup osób: * oso...

Przedmiot pedagogiki resocjalizacyjnej-opracowanie

 • dr Irena Łabuć-Kryska
 • Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1120

Wykład 2 Pedagogika resocjalizacyjna Temat: Przedmiot pedagogiki resocjalizacyjnej I.Przedmiotem badań jest wychowanie resocjalizacyjne: • jest to wychowanie jednostek niedostosowanych społecznie (specyficznie zaburzonych) i zagrożonych niedostosowaniem spolecznym • pierwsza grupa to osoby ...

Niedostoswanie społeczne-opracowanie

 • dr Irena Łabuć-Kryska
 • Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1316

Pojęcie i obiawy niedostosowania są to osoby, których zachownie jest niezgodne z oczekiwaniami społecznymi, ich zachowania są negatywne, osoby te nie są w stanie funkcjonować prawidłowo, nie są one w stanie pełnić ról społecznych lub nie są zdolne do ich realizacji zgodnie z oczekiwaniami społec...

Działania naprawcze-opracowanie

 • dr Irena Łabuć-Kryska
 • Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 994

Podstawy Pedagogika Resocjalizacjalizacyjnej Wykład 3. I.Zaburzeniom ulega proces socjalizacji czyli uczenia się postaw społecznych II.Żeby osiągnąć cel naprawczy trzeba spełnić określone nawyki. Im mniej warunków zostanie spełnione tym gorszy skutek.  jest to działanie celowe i wyróżnić moż...

Instytucje resocjalizacyjne dla nieletnich w Polsce-opracowanie

 • dr Irena Łabuć-Kryska
 • Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2695

Wykład8. Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej Temat: Instytucje resocjalizacyjne dla nieletnich w Polsce. I. Instytucje te wg ustawy stanowią system, który to pokazuje podstawowy cel, którym jest resocjalizacja nieletnich. Rola ich je...