Dr Irena Grześ

note /search

Ekologia Gatunki

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Ekologia zwierząt
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3031

Są wymienienione najbardziej inwazyjne gatunki. Oprócz tego znajduje się również definicja populacji, biotopu, ekosystemu, biom, sukcesja, klimaks, produkcja pierwotna, produkcja biomasy, produkcja wtórna. Całość notatki to 2 strony A4...

Bioindykacja, tolerancja ekologiczna

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Ekologia zwierząt
Pobrań: 105
Wyświetleń: 4067

Zakresy tolerancji, , bioindykacja, metody Punkt krytyczny wyrazona liczowo wartość progowa danego czynnika poniżej ktorej organizm nie może istniecpunkt gorny krytyczny najwyższe dopuszczalne nateznienie danego czynnikaPunkt dolny krytyczny najniższe dopuszczalne nateznenie danego czynnikaTolerancj...

Sieci Troficzne

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Ekologia zwierząt
Pobrań: 245
Wyświetleń: 4473

Znajduje się w niej analiza sieci troficznych. Materiał został sporządzony na wykładzie dr Ireny Grześ. Znajdziemy w niej definicje podstawowych pojęć związanych z sieciami troficznymi, jak ...