Dr inż. Zbigniew Lipski

note /search

Wykłady z mechaniki - dynamika

  • Politechnika Śląska
  • Mechanika budowli
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3801

Jest ona zredagowana w sposób, pytań i odpowiedzi - ułatwia to przyswojenie wiedzy do kolokwium. Z notatki dowiemy się między innymi co to są stopnie swobody układu, poznamy zasadę d'Alamberta, rozkład sił w oscylatorze, zasady tłumienia drgań w konstrukcjach oraz poznamy algorytm badania ram płask...

Rozkłady naprężeń normalnych

  • Politechnika Śląska
  • Mechanika budowli
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3843

Tematem jest rzeczywisty rozkład naprężeń normalnych w przekrojach pryzmatycznego pręta, osłabionego otworem oraz karbem, dla przypadków osiowego rozciągania oraz równomiernego zginania. Pojęcie współczynnika koncentracji naprężeń. Notatki zawierają wszystkie niezbędne rysunki oraz wzory wraz z obj...

Sprawozdanie z mechaniki budowli 2, materiał z ćwiczeń projektowych

  • Politechnika Śląska
  • Mechanika budowli
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3549

Projekt wykonany został w programie Robot i dotyczy analizy drgań dynamicznych. Zajęcia prowadzi dr inż. Zbigniew Lipski. Tabela mas: Tabela obciążeń: Częstotliwości drgań własnych dla schematu 1: Wartości składowe przemieszczeń statycznych dla schematu 1: Częstotliwości drgań własnych dla schemat...

3 projekt z mechaniki budowli, materiały z ćwiczeń

  • Politechnika Śląska
  • Mechanika budowli
Pobrań: 154
Wyświetleń: 5565

Projekt został wykonany w programie FUBLOK i dotyczy projektowania fundamentów blokowych. Zajęcia prowadzi dr inż. Zbigniew Lipski. Notatka ma 6 stron i zawiera: niezbędne dane, schemat bloku fundamentowego z maszyną, wykresy sił obciążających, zestawienie częstotliwości drgań własnych, zestawienie...