Dr inż. Zbigniew Nita

note /search

Połączenia kształtowe

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 581
Wyświetleń: 4417

POŁĄCZENIA KSZTAŁTOWE Połączenia kształtowe są to takie połączenia,  gdzie zasadnicza rolę przy przenoszeniu siły lub  momentu, pomiędzy dwoma połączonymi  częściami odgrywają odpowiednio ukształtowane  powierzchnie pracujące tych ...

Połączenia sprawne

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1708

POŁĄCZENIA SPAWANE Spawanie jest metodą polegającą na łączeniu brzegów części metalowych przez doprowadzenie ich do stanu topliwości, przy  jednoczesnym wtopieniu między te brzegi materiału pręta  dodatkowego. Materiał pręta powinien mieć te same właściwości  Fizyczne, co części spawane. Spawać m...

Istota nowoczesnego projektowania

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1372

ISTOTA NOWOCZESNEGO PROJEKTOWANIA Celem konstruowania jest  tworzenie podstaw  koncepcyjnych budowy nowych  Rzeczywistość (potrzeby i możliwości) koncepcyjnych budowy nowych  obiektów technicznych.                     W procesie konstruowania  trzeba rozstrzygnąć problemy  techniczne, ekonomiczne...

Podstawy Konstrukcji Maszyn

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 504
Wyświetleń: 3395

PROGRAMY WYKŁADÓW Podstaw Konstrukcji Maszyn  Kierunki studiów Mechanika i Budowa Maszyn POKO I sem. IV  30 godz   PREL I sem. IV  30 godz POKO II sem. V   30 godz  PREL II sem. V  30 godz POKO II sem. V   30 godz  PREL II sem. V  30 god Zarządzanie i 

Przekładnie Łańcuchowe

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3892

PRZEKŁADNIE ŁAŃCUCHOWE Przekładnia łańcuchowa składa się z kół uzębionych opasanych cięgnem w postaci Łańcucha. Są one stosowane w urządzeniach gdy odległość osi kół jest znaczna ( nawet do 8m ). ZALETY: – praca bez poślizgu z zachowaniem stałego średniego przełożenia, – mniej obciąża wały niż pr...

Przekładnie cierne

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3388

PRZEKŁADNIE CIERNE W przekładniach ciernych przenoszenie napędu odbywa się dzięki sile tarcia pow- stającej miedzy dociskanymi do siebie kołami ciernymi. Pomiędzy powierzchniami roboczymi kół może występować element pośredniczący. Rozróżnia się : – przekładnie o przełożeniu stałym, – przekładnie ...

Przekładnie pasowe

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2422

PRZEKŁADNIE PASOWE Przekładnie pasowe przenoszą moc za pośrednictwem cięgien w postaci pasów. Najważniejsze zalety: – płynność ruchu – cichobieżność – zdolność do przenoszenia zmian obciążenia  – tłumienie drgań – możliwość przenoszenia ruchu przy nierównoległych osiach wałów – mała wrażliwość na...

Połączenia nitowe

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2240

Połączenia nitowe W połączeniach nitowych siłami uniemożliwiającymi  rozdzielenie elementów złącznych jest siła tarcia na  powierzchniach łączników (nitów), dlatego połączenia  nitowe zalicza się do połączeń cierno- kształtowych . Połą...

Pytania na egzamin - Połączenie nitowe

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3633

POKO 1 Zbigniew Nita Zestaw 1: 1 ) Narysować złącze nitowe dwurzędowe, nakładkowe, dwustronnie symetryczne. W pierwszym rzędzie 2 nity, w drugim 3 nity. Dla narysowanego złącza przedstawić obliczenia połączenia nitowego (pasów, nakładek i nitów). (Czas na o dpowiedz 12minut) 2 ) Dla przedstawionych...