Dr inż. Zbigniew Nita

note /search

Połączenia kształtowe

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 567
Wyświetleń: 4284

POŁĄCZENIA KSZTAŁTOWE Połączenia kształtowe są to takie połączenia,  gdzie zasadnicza rolę przy przenoszeniu siły lub  momentu, pomiędzy dwoma połączonymi  częściami odgrywają odpowiednio ukształtowane  powierzchnie pracujące tych ...

Połączenia sprawne

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1694

POŁĄCZENIA SPAWANE Spawanie jest metodą polegającą na łączeniu brzegów części metalowych przez doprowadzenie ich do stanu topliwości, przy  jednoczesnym wtopieniu między te brzegi materiału pręta  dodatkowego. Materiał pręta powinien mieć te same właściwości  Fizyczne, co części spawane. Spawać m...

Istota nowoczesnego projektowania

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1330

ISTOTA NOWOCZESNEGO PROJEKTOWANIA Celem konstruowania jest  tworzenie podstaw  koncepcyjnych budowy nowych  Rzeczywistość (potrzeby i możliwości) koncepcyjnych budowy nowych  obiektów technicznych.                     W procesie konstruowania  trzeba rozstrzygnąć problemy  techniczne, ekonomiczne...

Podstawy Konstrukcji Maszyn

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 420
Wyświetleń: 3178

PROGRAMY WYKŁADÓW Podstaw Konstrukcji Maszyn  Kierunki studiów Mechanika i Budowa Maszyn POKO I sem. IV  30 godz   PREL I sem. IV  30 godz POKO II sem. V   30 godz  PREL II sem. V  30 godz POKO II sem. V   30 godz  PREL II sem. V  30 god Zarządzanie i 

Przekładnie Łańcuchowe

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3759

PRZEKŁADNIE ŁAŃCUCHOWE Przekładnia łańcuchowa składa się z kół uzębionych opasanych cięgnem w postaci Łańcucha. Są one stosowane w urządzeniach gdy odległość osi kół jest znaczna ( nawet do 8m ). ZALETY: – praca bez poślizgu z zachowaniem stałego średniego przełożenia, – mniej obciąża wały niż pr...

Przekładnie cierne

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3136

PRZEKŁADNIE CIERNE W przekładniach ciernych przenoszenie napędu odbywa się dzięki sile tarcia pow- stającej miedzy dociskanymi do siebie kołami ciernymi. Pomiędzy powierzchniami roboczymi kół może występować element pośredniczący. Rozróżnia się : – przekładnie o przełożeniu stałym, – przekładnie ...

Przekładnie pasowe

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2303

PRZEKŁADNIE PASOWE Przekładnie pasowe przenoszą moc za pośrednictwem cięgien w postaci pasów. Najważniejsze zalety: – płynność ruchu – cichobieżność – zdolność do przenoszenia zmian obciążenia  – tłumienie drgań – możliwość przenoszenia ruchu przy nierównoległych osiach wałów – mała wrażliwość na...

Połączenia nitowe

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2184

Połączenia nitowe W połączeniach nitowych siłami uniemożliwiającymi  rozdzielenie elementów złącznych jest siła tarcia na  powierzchniach łączników (nitów), dlatego połączenia  nitowe zalicza się do połączeń cierno- kształtowych . Połą...

Pytania na egzamin - Połączenie nitowe

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 406
Wyświetleń: 3591

POKO 1 Zbigniew Nita Zestaw 1: 1 ) Narysować złącze nitowe dwurzędowe, nakładkowe, dwustronnie symetryczne. W pierwszym rzędzie 2 nity, w drugim 3 nity. Dla narysowanego złącza przedstawić obliczenia połączenia nitowego (pasów, nakładek i nitów). (Czas na o dpowiedz 12minut) 2 ) Dla przedstawionych...