Dr inż. Wojciech Kilian

note /search

Materiały budowlane - technologia betonu - ćwiczenie 1 - Sito

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Technologia betonów i zapraw
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Ćwiczenie 1 Materiały budowlane – technologia betonu 10.10.2012r. Grupa 5 Kierunek: Budownictwo sita: 63 31,5 16 8 4 2 1 0,5 0,25 0,125 0 Σ Pozostaje [g] 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 10,0 157,0 404,0 360,0 50,0 7,0 1000 K1 Pozostaje [...

Technologia betonów i zapraw - ćwiczenie 2 - Kruszywo

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Technologia betonów i zapraw
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

dla S4 Wzór BOLOMEY’A Wytrzymałość średnia betonu na ściskanie: , ponieważ klasa betonu to: B – 15 Sprawdzenie: 19,5 15 + 4 Zakładamy, że stosunek cementu do wody: ;więc przyjmujemy Sprawdzenie : ; dla a= - 0,5 więc nie rozpatrujemy innego przypadku. (z tabeli nr1) i Frakcja fn [%] za...

Technologia betonów i zapraw - ćwiczenie 4

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Technologia betonów i zapraw
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Ćwiczenie 4 Technologia betonów i zapraw Oznaczenie gęstości pozornej kruszywa w cylindrze pomiarowym. Oznaczenie gęstości kruszywa w kolbie Le Chateliera. Oznaczenie gęstości nasypowej kruszyw. 22.11.2012r. Grupa 5 Kierunek: Budownictwo Podczas wykony...