Dr inż. Wojciech Józef Zabłocki

note /search

Co oznacza pojęcie ERTMS- opracowanie

  • Politechnika Warszawska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 462

Co oznacza pojęcie ERTMS. Opisz podsystemy ERTMS i zadania tych podsystemów. European Rail Traffic Managemet System -Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym, którego celem jest zapewnienie interoperacyjn...

Funkcje eurobalisy

  • Politechnika Warszawska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

Funkcje eurobalisy. Zasada działania balisy. Rodzaje balis. Balisa - pasywny transponder instalowany między szynami przeznaczony do komunikacji z przejeżdzającym nad nim pojazdem, stosowany w systemie ETCS. Zdalne zasilanie - sygnał nadawany pr...

ETCS- pytania

  • Politechnika Warszawska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1526

1.Wizja Kolei Dużych Prędkości (KDP) w Polsce- misja i cele. Przykładowy dokument dotyczący wdrażania KDP w Polsce 2.Kategorie linii kolejowych w Polsce. KDP w Polsce- parametry i uwarunkowania wdrożenia. 3. Wyjaśnij pojęcia JRU i BTM i opisz funkcje realizowane przez urządzenia objęte tymi skrótam...

Warunki interoperacyjności a harmonizacja- opracowanie

  • Politechnika Warszawska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Warunki interoperacyjności a harmonizacja. Pojęcie okresu migracji Pojęcie okresu migracji- swobodne przejazdy pociągów przez różne sieci linii kolejowych danych krajów Europy. Migracja- stopniowe przejście z systemu narodowego do systemu wdrażania ETCS w Polsce uwzględnia dogodne możliwości wyboru ...

Zadania systemu GSM- opracowanie

  • Politechnika Warszawska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

Zadania systemu GSM-R. Funkcje GSM-R:- Cyfrowa łączność między dyspozytorem i maszynistą, -Adresowanie funkcjonalne i zależne od lokalizacji, -Cyfrowa transmisja danych, -Zunifikowane rozwiązanie europejskie, -Realizuję wydawanie zezwoleń na jaz...

Zmienne narodowe w Polsce- opracowanie

  • Politechnika Warszawska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 966

Zmienne narodowe w Polsce- podaj numer pakietu i znaczenie 1 wybranej zmiennej. ETCS w UE zastępuje szereg systemów narodowych. Polski SHP należy do najstarszych i funkcjonalnie najuboższych z tych systemów. Wdrożenie ETCS to nie tylko poprawa bezpieczeństwa transporu kolejowego, ale także likwidacj...

Funkcje ETCS- opracowanie

  • Politechnika Warszawska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Funkcje ETCS: -Rejestracja informacji o pociągu i drodze kolejowej *dane wprowadzane przez maszynistę, *stałe dane o lokomotywie -Współpraca maszynisty z systemem, -Informowanie maszynisty o...

Profil statyczny- opracowanie

  • Politechnika Warszawska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

Profil statyczny Profil statyczny prędkości (SSP- Static speed profile)to „schodkowy” wykres dopuszczalnej prędkości w funkcji drogi Restryktywny statyczny profil prędkości -profil minimalnej prędkości wybrany z obliczonych profili w funkcji drogi. Statyczne profile prędkości dzielą się na: -zależ...

Techniczne specyfikacje interoperacyjności- opracowanie

  • Politechnika Warszawska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 350

Techniczne specyfikacje interoperacyjności (TSI) Techniczne specyfikacje interoperacyjności odnoszą się do systemów kolei konwencjonalnej i kolei KDP oraz obejmuje wymagania dla urządzeń przytorowych i uządzeń pokładowych Interoperacyjność oznacza zdolność systemu kolei do zapewnienia bezpiecznego ...

Co oznacza skrót BKJP- opracowanie

  • Politechnika Warszawska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

Co oznacza skrót BKJP. Rozwiń pojęcia wyrażone tym skrótem BKJP- bezpieczna Kontrola Jazdy Pociągów. (z tłumaczenia Decyzji Komisji Europejskiej)- nowoczesne systemy sterowania w transporcie kolejowym to systemy automatycznej kontroli jaz...