Dr inż. Witold Luty - strona 6

Spadek współtarcia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Budowa i eksploratacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

Spadek współ. tarcia: 1. Nadmierny wzrost temp. powoduje chwilowy wzrost wspł. tarcia. 2. Zwiększenie temp. okładzin ciernych, które powoduje ich przypalenie lub zwęglenie. 3. Dostanie się na powierzchnię cierną czynnika smarującego np. woda, olej. 4. Zużycie graniczne okładzin ciernych powodujące w...

Wał napędowy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Budowa i eksploratacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

Wał napędowy służy do przekazywania napędu między dwoma oddalonymi od siebie mechanizmami, których wzajemne położenie może się zmieniać. Cechy wału napędowego: 2 przeguby( na wejściu i wyjściu), możliwość zmiany długości, możliwie wysoka sztywność skrętna, wysoka odporność na

Zadania mostu napędowego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Budowa i eksploratacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777

Zadania mostu napędowego: 1. Przenoszenie sił masowych pomiędzy kołami jezdnymi, a układem jezdnym. 2. Wprowadza w układzie napędowym stałe przełożenie. 3. Zmiana kierunku przenoszenia m...

Chłodzenie bezpośrednie i pośrednie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Chłodzenie bezpośrednie i pośrednie: - bezpośrednio oddawane ciepło atmosferze - pośrednio - użycie czynnika który uczestniczy w wymianie ciepła pomiędzy silnikiem a atmosfera( wymuszony samoczynny obieg cieczy chłodzącej, z otwartym i zamkniętym obiegiem cieczy chłodzącej) ...

Naprawa poawaryjna

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Naprawa poawaryjna: jest związana z usuwaniem uszkodzeń spowodowanych awarią poszczególnych podzespołów i zespołów w czasie eksploatacji, awarie te mogą powstać w wyniku niewłaściwego użytkowania lub obsługiwania, wad materiałowych i technologicznych, uszkodzenia poawaryjne mają charakter losowy, ...

Pitting

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Pitting - niszczenie warstwy wierzchniej części przy tarciu granicznym przez wyrywanie drobnych cząstek metalu razem z warstwą graniczną smaru.

Scharakteryzować proces zużywania się części na przykładzie krzywej Lo...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 133

Scharakteryzować proces zużywania się części na przykładzie krzywej Lorentza Zużywanie: proces stopniowego niszczenia części pod wpływem czynników fizykochemicznych działających przez cały okres użytkowania części. Krzywa Lorentza Czas racjonalnej eksploatacji ...

Sprawdzanie i kontrola układu smarowania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 259

Sprawdzanie i kontrola układu smarowania: doraźne sprawdzanie poziomu oleju w misce olejowej, kontrola poziomu oleju na 1000 przejechanych kilometrów, kontrola czystości oleju Podstawowe problemy: szczelność silnika, spadek/wzrost poziomu ...

Układ czujników w silniku

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

układ czujników w silniku - czujnik przechylenia przepustnicy - czujnik masy powietrza dodawanego do cylindrów - czujnik tę pracy silnika - czujnik sonda lambda - regulator cnienia paliwa - czujnik ciśnienia w

Wstępnej oceny stanu technicznego układu elektrycznego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 203

wstępnej oceny stanu technicznego układu elektrycznego sprawdzenie oświetlenia i innych urządzeń elektrycznych sprawdzanie akumulatora (poziom płynu, stan i czystość zacisków, podłączenie masy), sprawdzanie mocowania akumulatora, sprawdzanie ładowania akumulatora, sprawdzanie stanu napędu