Dr inż. Wiesław Poszewiecki

Budżet państwa - polityka budżetowa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Wiesław Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1071

BUDŻET PAŃSTWA Pojęcia Polityka budżetowa Dług i deficyt budżetowy Budżet Polski Krzywa Laffera Budżety innych krajów Pojęcia Budżet państwa - to plan finansowy państwa, zestawienie prognozowanych na następny rok budżetowy dochodów i wydatk...

Dochody publiczne-budzet,dlug

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Wiesław Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882

Dochody publiczne - przejęte przez państwo (samorząd) oznaczają definitywne, czyli bezzwrotne, zasilanie finansowe władz publicznych Podatek - jest świadczeniem pieniężnym na rzecz związku publicznoprawnego, o charakterze obowiązkowym (przymusowym), ustalonym jednostronnie, nieodpłatnym i bezzwrotn...

Pieniądz - System bankowy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Wiesław Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1358

PIENIĄDZ I SYSTEM BANKOWY 1.Pieniądz: definicja, geneza, kreacja pieniądza, pieniądz w Polsce 2.Banki Centralny jego rola gospodarcza, banki centralne w Polsce i na świecie 3.Banki komercyjne: ich rola i zadania 4.Parabanki i instytucje pozabankowe 5.Papiery wartościowe 6.Rynek pieniądza 7. Polityk...

Pytania testowe - Bezrobocie klasyczne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Wiesław Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1813

Bezrobocie klasyczne to bezrobocie spowodowane przez: Sztuczne wywindowanie płac powyżej poziomu równowagi, Gwałtowny spadek popytu zagregowanego, Zbyt niskie płace minimalne (brak zachęty do pracy), Wszystkie powyższe czynniki. Do analizy wykorzystujemy klasyczny model równowagi długookresowej...

Teoria wahań cyklicznych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Wiesław Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1505

TEORIA WAHAŃ CYKLICZNYCH KONIUNKTURA - ZAGADNIENIA TEORETYCZNE Koniunktura - stan gospodarki w danym okresie Sytuacja statyczna: nie ma zmian w zdolnościach produkcyjnych gospodarki: te same zasoby i nie ma postępu technicznego W tej sytuacji zmiany produkcji (PKB) są związane ze zmianami koniunk...

Test egzaminacyjny-1

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Wiesław Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 889
Wyświetleń: 1729

MAKROEKONOMIA - TEST EGZAMINACYJNY ( 35 pytań. Powodzenia Grupa A 1.Do analizy wykorzystujemy model IS-LM. W krótkim okresie jednoczesny wzrost PKB oraz spadek stóp procentowych można uzyskać za pomocą: a) restrykcyjnej polityki budżetowej...

Test egzaminacyjny część 2

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Wiesław Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2933

MAKROEKONOMIA - TEST EGZAMINACYJNY ( 35 pytań. Powodzenia Grupa A 1.Asymetria informacji na rynku usług kredytowych może prowadzić do następujących zjawisk: a) zmniejszenia liczby zawieranych umów kredytowych, b) ustalania cen kredytów na wysokim poziomie, c) wzrostu kosztów monitoringu sytuacji k...

Pytania 2013 makroekonomia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Wiesław Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1001

Dlug publiczny 1 051 393 451 400 zł przewidywane bezrobocie na 2013 , 13,6 % sumowanie wartosci pienieznej wszystkich dobr finalnych to GNP... , najefektowniejszym narzedziem polityki monetarnej ustroju kapitalistycznego jest okreslenie stop procentowych..., rodzaje bezrobocia frakcyjne- jesr zwią...