Dr inż. Wiesław Łukasiński

note /search

POIZ - materiały do ćw.

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 3010
Wyświetleń: 3521

"Organizacja – dwie lub więcej osób, współpracujących w ramach określonej struktury stosunków, aby osiągnąć określony cel lub zbiór celów, które są podstawowymi elementami organizacji. W ujęciu czynnościowym organizacja to proces organizowania, działanie, posiadające cechę zorganizowania, c...

Podstawy organizacji i zarządzania - egzamin - Zasada przedsiębiorczoś...

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 4158
Wyświetleń: 5726

Pytania i odpowiedzi na egzamin z podstaw organizacji i zarządzaniaOdp: Zarządzanie to zestaw działań obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowania, przewodzenia i kontrolowania skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) wykonywanyc...

Podstawy organizacji i zarządzania - pytania na egzamin wraz z odpowie...

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 4137
Wyświetleń: 14924

plik zawiera pytania obowiązujące na egzamin u dr Wiesława Łukasińskiego wraz z opracowanymi odpowiedziami na podstawie wykładów i ćwiczeń odnoście funkcji zarządzania, organizacji i jej otoczenia, metod wykorzystywanych w procesie zmian, cyklu działania zorganizowanego. Notatki z przedmiotu podsta...

Podstawy organizacji i zarządzania - streszczenie Griffina

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 3213
Wyświetleń: 8379

ZARĄDZANIE PODEJMOWANIEM DECYZJI I ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW Jedną z kluczowych funkcji planowania jest podejmowanie decyzji. Podejmowanie decyzji może dotyczyć konkretnego działania lub całego procesu. Podejmowanie decyzji - akt wyboru jednej możliwości spośród ich zestawu. Proces podejmowania dec...

Podstawy organizacji i zarządzania - egzamin

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 3661
Wyświetleń: 4403

1.Pojęcie i zakres zarządzania-Zarządzanie jest procesem planowania, przewodzenia i kontrolowania pracą członków org. oraz korzystania z wszelkich dostępnych zasobów org (kapitału,ludzi,maszyn,pracy)do osiągnięcia celu. Celem zarządzania jest: * takie współdziałanie wielu osób, które potrafi zneut...