Dr inż. Wanda Takuska-Mróz

note /search

Pojęcie socjologii

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Socjologia
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3612

  Jan Szczepański – pojęcie "socjologia":   Przedmiotem socjologii są:  zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzkości, struktura (budowa) tych  zbiorowości, zjawiska i procesy zachodzące w zbiorowościach, a wynikające z wzajemnego oddziaływania  ludzi na siebi...

Nabywanie kultury

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Socjologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1330

Nabywanie kultury    SOCJALIZACJA  → całokształt procesów wzajemnego oddziaływania jednostki i  środowiska trwających przez całe życie i obejmujących akulturację (przekazywanie  dziedzictwa kulturowego) i wychowanie (celowe kształtowanie oso...

PERSPEKTYWA SOCJOLOGICZNA CZŁOWIEK W SPOŁ.

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Socjologia
Pobrań: 1365
Wyświetleń: 3899

PERSPEKTYWA SOCJOLOGICZNA CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE    być umieszczonym w społeczeństwie  - znajdować się w punkcie przecięcia określonych sił  społecznych.   zasadnicze współrzędne w obrębie których możemy się "poruszać" nadal są określane przez innych  (w większości nieznajomych).    ...

Relatywność pojęcia dewiacji w teoriach etykietowa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Socjologia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2933

  RELATYWNOŚĆ POJĘCIA DEWIACJI W TEORII ETYKIETOWANIA      przedstawiciele teorii etykietowania:  główna cecha definicyjna dewiacji  → negatywna reakcja społeczna na czyjeś zachowanie albo na  czyjeś cechy osobnicze (ale ciągle podkreślony relatywny charakter tego pojęcia)    dewiacja  – ma chara...

Różnorodność kulturowa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Socjologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2149

6.  Różnorodność  kulturowa:  sub-  a  kontrkultura,  relatywizm  a  uniwersalizm kulturowy.      Subkultura   –  wyodrębniony  wg  jakiegoś  kryterium  segment  życia  społecznego  i  jego  kultura; nie podlega wartościowaniu    4  element...