Dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji - strona 8

Filary palowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1155

Filary palowe Filary palowe zwane jarzmami stosuje się zwykle w mostach o mniejszej oraz śred­niej wysokości podór. W ich skład wchodzą: pale, oczepy lub podwaliny, zastrzały i kleszcze. Na ogół...

Filary ramownicowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 28
Wyświetleń: 462

Filary ramownicowe Filary ramownicowe zbudowane są z oddzielnych ramownic drewnianych, które mogą być przygotowane i wcześniej wykonane, niezależnie od miejsca ustawienia (na brzegu rzeki, w warsztacie polowym lub w wytwórni). Filary te mogą być posa­dowione na palach, na ruszcie drewnianym, na rus...

Gatunki drewna stosowane w konstrukcjach mostowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

Gatunki drewna stosowane w konstrukcjach mostowych Właściwości drewna uzależnione są od wielu czynników, między innymi od gatun­ku i warunków wzrostu drzewa, sposobu obróbki i suszenia. Drewno można ogól­nie podzielić na miękkie i twarde w zależności od ich budowy komórkowej. Przy budowie mostów n...

Gatunki grzybów powodujące rozkład drewna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1701

Gatunki grzybów powodujące rozkład drewna Następujące wybrane gatunki grzybów powodują rozkład biały drewna: • czyreń sosnowy (huba sosnowa), • korzenioweiec wieloletni (huba korzeniowa), • hubiak pospolity (huba pospolita), • czyreń ogniowy (huba ogniowa), • wrzośniak różnobarwny (hubczak róż...

Gatunki owadów niszczące drewno - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Gatunki owadów niszczące drewno Drewno dla poszczególnych gatunków owadów może pełnić następujące role: • pożywienia i kryjówki, • wyłącznie pożywienia, • miejsca rozwoju grzybów pełniących role pożywienia, • wyłącznie kryjówki. Owady odżywiające się drewnem nazwano ksylofagami. Owady niszcząc...

Impregnaty do dezynsekcji drewna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

Impregnaty do dezynsekcji drewna - zawierające rozpuszczalniki organiczne są coraz częściej stosowane wszędzie tam, gdzie nie jest konieczna silna hydrofobizacja drewna. Środki te są przeznaczone przede wszystkim do dezynsekcji drewna. Kiedyś produkowano je z użyciem bardzo toksycznych rozpuszczalni...

Impregnaty olejowe i olejowo rozpuszczalnikowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

Impregnaty olejowe i olejowo rozpuszczalnikowe - są produkowane na bazie olejów uzyskiwanych w procesach przeróbki węgla kamiennego, węgla brunatnego i ropy naftowej, a były również wytwarzane z drewna, torfu i niektórych łupków. Impregnaty...

Impregnaty solne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Impregnaty solne - są produkowane jako mieszaniny soli (ciała stałe) do wyko­nywania roztworów wodnych lub jako koncentraty do rozcieńczania wodą. Zawie­rać mogą sole organiczne bądź nieorganiczne. Preparaty solne w zależności od składu chemi...

Istota konstrukcji z drewna sprężonego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

Istota konstrukcji z drewna sprężonego W połowie lat 70. XX wieku w prowincji Ontario w Kanadzie opracowano metodę renowacji pomostów zbijanych gwoździami polegającą na ściśnięciu („ściągnię­ciu") poluzowanych bali ustawionych rabem za pomo...

Izbice - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

Izbice Filary drewniane, zarówno palowe jak i ramowe, ulegają uszkodzeniom, a nawet zupełnemu zniszczeniu pod wpływem naporu spływającej kry. W celu chronienia filarów drewnianych przed uderzeniami...