Dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji - strona 23

Mosty ramownicowe z betonowym pomostem współpracującym - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1232

Mosty ramownicowe z betonowym pomostem współpracującym Most pnei rzekę Crestawald w Sufers, Szwajcaria Jest to konstrukcja ramowa, ezterodźwigarowa, z betonową płytą współpracują­cą. Jej długość całkowita wynosi 32,5 m. a szerokość 3,5 m (rys. 6.64) [190]. Pracuje ona jak belka T-owa, w której pas...

Przyczółki - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1141

Przyczółki W tradycyjnych mostach drewnianych przyczółki całkowicie drewniane stosowano bardzo rzadko ze względu na małą trwałość drewna litego w środowisku grunto­wym (ulega działaniu grzybów). Tym niemniej w sytuacjach przymusowych były one wykonywane. W celu zabezpieczenia gruntu obustronnych s...

Kładka nad rzeką Alb w Karlsruhe w Niemczech - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

Kładka nad rzeką Alb w Karlsruhe w Niemczech Jest to typowa konstrukcja łukowa (rys. 6.128) [89], [203]. Dwa dźwigary o roz­piętości 23,50 m zostały wykonane z drewna klejonego warstwowo (modrzew ...

Klasy wytrzymałości drewna według norm europejskich - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 14
Wyświetleń: 182

Klasy wytrzymałości drewna według norm europejskich Przedstawione informacje w dużej mierze są zawarte w do tej pory stosowa­nych normach polskich. Od niedawna systematycznie wchodzą w życie normy europejskie, których stosowanie jest na razie opcjonalne, ale prawdopodobnie od 20.10 roku będzie obow...

Kratownica Pintowskiego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 14
Wyświetleń: 973

Kratownica Pintowskiego Inżynier Felicjan Pintowski ze Lwowa wprowadził do systemu Ibjańskiego korzyst­ne modyfikacje polegające na umieszczeniu belek poprzecznych w węzłach oraz połączeniu rozciąganych podwójnych zastrzałów z pasami za pomocą ...

Most pnei nad rzeką Crestawald w Sufers - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

Most pnei rzekę Crestawald w Sufers, Szwajcaria Jest to konstrukcja ramowa, czterodźwigarowa, z betonową płytą współpracują­cą. Jej długość całkowita wynosi 32,5 m. a szerokość 3,5 m (rys. 6.64) [190]. Pracuje ona jak belka T-owa, w której pas jest betonowy, a

Mosty belkowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 28
Wyświetleń: 427

Mosty belkowe (leżajowe) Przykłady niedawno oddanych do użytku mostów tego typu pokazano na rys. 5.1, 5.2 i 5.3. Należy do nich również, tzw. most japoński we Wrocławiu (rys. 5.4). Pierwowzór mostu zbudowano w 1913 roku na Wystawę Sztuki Ogrodowej we Wrocławiu zlokalizowanej wokół fragmentu

Przykłady mostów belkowych z pomostami z drewna litego sprężonych pręt...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

Przykłady mostów belkowych z pomostami z drewna litego sprężonych prętami stalowymi Wstępnie przedstawiono kilka przykładów zrealizowanych konstrukcji z drewna sprężonego. Są to obiekty wybudowane w Brazylii [169], USA [123], [148], [175], [176], Japonii [118], Finlandii [85] i Chorwacji [149]. Wia...

Stężenia belek pełnościennych i kratownic - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 231

Stężenia belek pełnościennych i kratownic W ustroju konstrukcyjnym, w którym występuje n równolegle położonych ele­mentów, które z kolei wymagają poprzecznego stężenia w węzłach pośrednich A, B itd. (patrz rys. 8.53) należy zainstalować system stężeń. Oprócz przejmowania zewnętrznych obciążeń pozio...