Dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji - strona 22

Właściwości mechaniczne drewna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1267

Właściwości mechaniczne drewna Uwagi wstępne Ze względu na anizotropowość drewna, charakterystyki wytrzymałościowe określa się oddzielnie dla kierunku wzdłuż włókien, prostopadle do nich i ukośnie do nich. Uwzględnia się także kierunek poprzeczny, styczny i promieniowy w stosunku do słojów przekro...

Wady i zalety drewna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 84
Wyświetleń: 854

Wady i zalety drewna Drewno jest materiałem o nierównomiernej budowie. Jego wygląd oraz właściwo­ści fizyczne i mechaniczne zmieniają się w zależności od układu włókien. Drewno jako materiał budowlany ma zarówno wiele zalet jak i wad. Do zalet można zaliczyć [18], [25], [31], [32]: • mały ciężar ...

Wiadukt Olłas w Espoo - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Wiadukt Olłas w Espoo, około 20 km na zachód od Helsinek Obiekt wybudowano w 1997 roku z przeznaczeniem dla ruchu pieszego i rowero­wego (rys. 6.125 i 6.126) [172]. Ze względu na dobre warunki gruntowe (możliwość posadow ienia na skałach) zapropon...

Wilgotność drewna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

Wilgotność drewna Wilgotność drewna jest miarą zawartości wody w odniesieniu do masy suchej. W świeżo ściętym drzewie, w zależności od gatunku, wartość ta kształtuje się w gra­nicach od 50 do 150%. W procesie suszenia na wolnym powietrzu drewno może osiągnąć wilgotność rzędu kilkunastu procent. Tę ...

Wkręty do drewna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

Wkręty do drewna - są stosowane podobnie jak gwoździe do mocowania ele­mentów pomostu i elementów wyposażenia np. poręczy Minimalna średnica stosowanych wkrętów nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Wkręty należy osadzać w nawierconych otworach o średn...

Wkręty obciążone osiowo - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Wkręty obciążone osiowo W przypadku połączeń na wkręty obciążone osiowo należy sprawdzać następujące modele zniszczenia: - nośność na wyrwanie gwintowanej części wkrętu, - dla wkrętów stosowanych w kombinacji z blachami stalowymi nośność na rozerw...

Łuki Langera - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3108

Łuki Langera Belki systemu Langera przedstawiają połączenie belki kratownicowej równoległej oraz łuku wiotkiego [41]. Łuki tego systemu mogą mieć również pomost w formie belki złożonej (zamiast kratownicy) [16]. Rozwiązanie konstrukcyjne takieg...

Kratownica Towna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1715

Kratownica Towna Pierwszą kratownicą drewnianą, a nawet kratownicą w ogóle, była kratownica Towna zbudowana w 1820 roku [16], [24], [47], [49]. Jest to złożona, wielokrotna, gęsta, wykonana z bali połączonych ze sobą w węzłach. Łącznikami mogą ...

Most Sagastag w Schiers w Szwajcarii - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

Most Sagastag w Schiers w Szwajcarii Wybudowano w 1991 r. (rys. 6.56) [58]. Konstrukcja nośna ma postać ramy wielozastrzałowej z czteroma belkami podłuż­nymi. Zastrzały zostały zabezpieczone przed wyboczeniem za pomocą płyt drewnianych. Nie zaprojektowano dodatkowych belek poprzecznych. Pomost w po...

Most Suginoki w prefekturze Miyazaki - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 14
Wyświetleń: 371

Most Suginoki w prefekturze Miyazaki, Japonia Obiekt ten wybudowano w 1997 roku [154]. Jest to czterodźwigarowy dwuprzegu-bowy mostu łukowy z jazdą górą z pomostem sprężonym (rys. 6.120 i 6.121). Jego długość całkowita wynosi 38,6 m. Całkowita długość pomostu wynosi 38,0 m, a roz­piętość łuku 34,0 ...