Dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji - strona 21

Tarcica na elementy klejone warstwowo - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Tarcica na elementy klejone warstwowo Największą trudnością przy projektowaniu i budowie konstrukcji drewnianych jest niejednorodność materiału. Rozrzuty właściwości mechanicznych i fizycznych drew­na są znaczące w zależności od jego gatunku jak i...

Tradycyjne metody badań nieniszczących drewna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1414

Tradycyjne metody badań nieniszczących drewna Defektostopia rentgenowska bazuje na tym, że chodniki owadzie pochłaniają pro­mieniowanie rentgenowskie słabiej, natomiast wewnętrzne sęki i wtrącenia meta­liczne silniej niż otaczające warstwy normalnie zbudowanego drewna. Również zgnilizna zmienia cha...

Trwałość mostów drewnianych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Trwałość mostów drewnianych Uwagi wstępne Trwałość mostu oznacza zdolność do spełniania przez określony czas wymagań użytkowych. Miernikiem właściwości użytkowych są stany graniczne nośności i stany graniczne użytkowalności, czyli przekraczające uznane za standardowe [12]. Trwałość jest funkcją w...

Typowe wiadukty drogowe nad linią kolejową Oslo Trondheim - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

Typowe wiadukty drogowe nad linią kolejową Oslo Trondheim Prace modernizacyjne na linii kolejowej Oslo - Trondheim (jednotorowej) spowo­dowały konieczność opracowania projektu typowego wiaduktu drogowego. Mu­siał on spełniać następujące wymagania: Kik najmniejsza wysokość konstrukcyjna; ograniczon...

Ułożenie tarcicy w elemencie z drewna klejonego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 14
Wyświetleń: 903

Ułożenie tarcicy w elemencie z drewna klejonego Tarcica przeznaczona na konstrukcje klejone jest w odpowiedni sposób dobierana pod względem jakości oraz wymiarów, Po wysuszeniu usuwa się wady mające wpływ na wytrzymałość i estetykę przyszłego wyro...

Urządzenia dylatacyjne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Urządzenia dylatacyjne Rodzaj stosowanych urządzeń dylatacyjnych zależy przede wszystkim od rodzaju pomostu. Wpływ na wybór ma także rodzaj nawierzchni. W przypadku nawierzchni drewnianej w zasadzie w ogóle nie stosuje się urzą­dzeń dylatacyjnych. Wynika to z faktu niewielkiej odkształcalności ter...

Uszkodzenia drewna przez grzyby - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

Uszkodzenia drewna przez grzyby Najczęściej występujący w konstrukcjach i elementach użytkowanych na otwartej przestrzeni, a do takich zaliczają się mosty, a równocześnie stanowiący największe zagrożenie jest brunatny rozkład drewna. Atakujące grzyby wydzielają do drewna enzymy celulityczne. Rozkła...

Uszkodzenia drewna przez owady - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

Uszkodzenia drewna przez owady Ławowym warunkiem rozwoju owadów żywiących sic drewnem jest dostatecz­na ilość wszystkich wymaganych składników pożywienia. Brak lub niedobór które­goś z nich uniemożliwia życie larw. Warunki żerowania wpływają na wielkość po­staci dorosłych. Gatunki nie uzależnione o...

Uwzględnianie zjawiska zmęczenia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Uwzględnianie zjawiska zmęczenia Jak wiadomo zjawisko zmęczenia występuje w konstrukcjach i jej elementach oraz połączeniach poddanych częstym zmianom naprężeń. Wywoływane są one przede wszystkim przez obciążenia ruchome oraz przez wiatr. Należy zaznaczyć, że sprawdzenie wpływu zmęczenia na pracę k...

Właściwości fizyczne drewna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 28
Wyświetleń: 903

Właściwości fizyczne drewna Barwa drewna Barwa drewna zależy przede wszystkim od warunków klimatycznych, w których wzrastało drzewo. W ramach tego samego gatunku może występować duże zróżni­cowanie odcieni. Barwa drewna ulega zmianie w wyniku działania wilgoci i światła. Zmiana barwy może być równ...