Dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji - strona 18

Połączenia na wręby - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1358

Połączenia na wręby Połączenia na wręby czołowe. Wręby należą do najbardziej rozpowszechnio­nych połączeń. We wrębach czołowych siły z jednego elementu na drugi przekazu­je się bezpośrednio przez docisk czołowy. W związku z tym jest konieczne stoso...

Połączenia z wieloma płaszczyznami ścinania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Połączenia z wieloma płaszczyznami ścinania W takich połączeniach opór każdej płaszczyzny ścinania jest częścią serii połączeń trójelementowych. Aby było możliwe łączenie „odpowiedzi" pojedynczej płaszczy­zny ścinania w połączeniu wielopowierzchniowym, model zniszczenia łączników w odpowiednic...

Połączenia za pomocą płyt zębatych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 364

Połączenia za pomocą płyt zębatych Należy podkreślić, że według normy PN-92/S-10082 [208] tego typu połączenia dopuszcza się do stosowania za zgodą inwestora tylko w mostach prowizorycznych i tymczasowych oraz stałych w gospodarstwach rolnych i leśnych. Nie wolno ich stosować w mostach kolejowych. ...

Połączenia za pomocą pierścieni i płyt ścinanych - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 266

Połączenia za pomocą pierścieni i płyt ścinanych Należy podkreślić, że według normy PN-92/S-10082 [208] tego typu połączenia dopuszcza się do stosowania za zgodą inwestora tylko w mostach prowizorycznych i tymczasowych oraz stałych w gospodarstwach rolnych i leśnych. Nie wolno ich stosować w mostac...

Połączenie mostu z nasypem - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1064

Połączenie mostu z nasypem Miejsce styku przyczółka z gruntem nasypu jest szczególnie wrażliwe na działanie obciążeń dynamicznych z powodu różnic we własnościach fizycznych gruntu i ma­teriału, z którego wykonana jest konstrukcja mostowa. W celu wyeliminowania ujemnych skutków wywołanych tym fakte...

Połączenie na gwoździe typu drewno-drewno - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1750

Połączenie na gwoździe typu drewno drewno W tego typu połączeniach stosuje się gwoździe żłobkowane i gładkie. W pierw­szym przypadku długość zagłębienia w elemencie musi wynosić co najmniej 6d, a w drugim co najmniej Sd. Należy zawsze zakładać, że w połączeniach na gwoździe gładkie rząd

Przyczółki zatopione w nasypie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1204

Przyczółki zatopione w nasypie Przy wysokościach większych niż 3 m stosuje się przyczółki zatopione w nasypie. Są dwa typy tych przyczółków. Pierwszy, to przyczółki na palach współpracujących (obecnie nie stosuje się) składają się z kilku poprzecznych szeregów pali wbitych w odległości 2 -t- 3 m je...

Przyczyny uszkodzeń - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

Przyczyny uszkodzeń Do najważniejszych czynników wywołujących uszkodzenia konstrukcji drewnianych można zaliczyć: mechaniczne, fizyczne, chemiczne, biotyczne i uwzględniające spe­cyfikę materiału oraz oddziaływania nadzwyczajne. Przyczyny mechaniczne: • przeciążenia statyczne, • przeciążenia mec...

Przykłady mostów belkowych z pomostami klejonymi - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

Przykłady mostów belkowych z pomostami klejonymi sprężonymi prętami z kompozytów polimerowych Sprężanie pomostów prętami z kompozytów polimerowych jest nadal rozwiąza­niem prototypowym. W nielicznych ośrodkach prowadzone są prace badawcze na takich obiektach. Przykładem może być most w Milbridge w ...