Dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji - strona 10

Klasy wytrzymałości drewna klejonego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1316

Klasy wytrzymałości drewna klejonego i określenie wartości charakterystycznych W tablicach 3-4 i 3-9 przedstawiono podział na klasy drewna litego zgodnie z obo­wiązującą jeszcze normą polską PN-92/S-10082 [208]. Z kolei w tablicach 3-7 i 3-8 pokazano klasyfikację już według normy europejskiej PN-EN...

Klasyfikacja błędów w konstrukcjach drewnianych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

Klasyfikacja błędów w konstrukcjach drewnianych Przyczynami powodującymi zmniejszenie trwałości mostów drewnianych są błędy projektowania, wykonawstwa i eksploatacji. Ważnym elementem jest gnicie drew­na, będące dość często następstwem popełnionych błędów. W większości przypad­ków do katastrof doch...

Klasyfikacja uszkodzeń - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

Klasyfikacja uszkodzeń Powodem powstawania uszkodzeń w mostach drewnianych, a tym samym przyczy­ną obniżenia ich trwałości, jest przede wszystkim brak odpowiednich zabezpie­czeń. Powinny być one przewidziane, zaprojektowane i zrealizowane na etapie wyboru materiałów, z których ma być wybudowany obi...

Kleje i technologia klejenia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

Kleje i technologia klejenia Zastosowanie kleju do łączenia elementów drewnianych pozwala na uzyskanie konstrukcji sztywnych o bardzo różnorodnej formie oraz umożliwia tworzenia ele­mentów złożonych o najkorzystniejszym, z uwagi na nośność, przekroju po­przecznym. Kleje stosowane w produkcji eleme...

Kleje poliuretanowe i epoksydowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

Kleje poliuretanowe i epoksydowe Kleje poliuretanowe są na ogół dwuskładnikowe. Jednym ze składników jest elastomer poliuretanowy lub poliester, drugim

Konstrukcyjne środki zapobiegawcze - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 14
Wyświetleń: 364

Konstrukcyjne środki zapobiegawcze Istotą środków konstrukcyjnych jest odpowiednie ukształtowanie mostu jako cało­ści i jego elementów konstrukcyjnych zapewniające szybkie odprowadzanie wody opadowej z obiektu, jej przewietrzanie oraz wysycha...

Kontrola - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

Kontrola Jest oczywistym, że plan kontroli jakości obejmuje sprawdzenie na każdym etapie realizacji obiektu, tj.: • w trakcie produkcji elementów w wytwórni, na budowie, • po zmontowaniu konstrukcji. Kontrola konstrukcji obejmuje: • badania zastosowanych materiałów i technologii produkcji, a w t...

Kratownica Francosa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

Kratownica Francosa Inżynier Józef Francos zaprojektował typ belki kratowej wykonany z bali 5 4-8 cm, o dużych tarczowych węzłach [41], Cechą charakterystyczną kratownic Francosa było wykonanie ich prętów z gru­bych desek, połączonych w węzłac...

Kratownica Grocha - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

Kratownica Grocha Konstruktor Leon Groch wyszedł z założenia, że najtrudniejszym problemem kon­strukcyjnym w drewnianych mostach kratownicowych są połączenia rozciągane. Przyjął w związku z tym schemat Rychtera (rys. 5.31 i 5.32) i wprowadził z...

Kratownica Howea - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2464

Kratownica Howea Kratownica Howe'a stanowi drugi pod względem starszeństwa typ mostu kratow­nicowego po kratownicy Towna [41J. Po raz pierwszy zbudowano ją w 1840 roku [47], [49|. Jest to kratownica złożona, w której pasy i zastrzały są drewnia...