Dr inż. Teresa Eckes

Geomorfologia wykład - wstęp do przedmiotu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Teresa Eckes
 • Geomorfologia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 4515

W notatce tej zostały opisane następujące kwestie: modelowanie rzeźby terenu, wysokość bezwzględna, wysokość względna, warstwice, elementy rzeźby, linie charakterystyczne, linia wododziałowa, linia ściekowa, linia podnóża, linia najwi...

Geomorfologia wykład - rzeźbotwórcza działalność sił zewnętrznych, pro...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Teresa Eckes
 • Geomorfologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4158

Dr inż. Teresa Eckes prowadziła wykład, z którego to jest niniejsza notatka. Wykład jest z przedmiotu geomorfologia, a jego tematem była rzeźbiotwórcza działalność sił zewnętrznych i porcesy endogeniczne. Notatka ta składa się z 13 zeskanowan...

Geomorfologia wykład - procesy endo i egzogeniczne, budowa Ziemi

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Teresa Eckes
 • Geomorfologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 4949

Dr inż. Teresa Eckes prowadziła wykład, z którego to jest niniejsza notatka. Wykład jest z przedmiotu geomorfologia, a jego tematem były procesy endogeniczne, procesy egzogeniczne i budowa Ziemi. Notatka ta składa się z 13 zeskanowanyc...

Geomorfologia wykład - wulkanizm, rodzaje erupcji, plutonizm

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Teresa Eckes
 • Geomorfologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3192

W notatce tej zostały opisane następujące kwestie: wulkanizm, szkic wulkanu, erupcje centralne, erupcje linearne, erupcje arealne, plutonizm, intruzja, intruzje magmowe, skała, skała magmowa...

Geomorfologia wykład - procesy stokowe, ruchy masowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Teresa Eckes
 • Geomorfologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3031

W notatce tej zostały opisane następujące kwestie: procesy stokowe, denudacja, ruchy masowe, podział ruchów masowych, obrywanie, odpadanie, osuwanie, podział osuwisk, osuwiska ślizgowe, osuw...

Geomorfologia wykład - morfologia działalności wody

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Teresa Eckes
 • Geomorfologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3808

W notatce tej zostały opisane następujące kwestie: morfologiczna działalność deszczu, morfologiczna działalność wody spływającej po stoku, wpływ kształtu stoku na rozmiar spłukiwania, spłukiwanie rozproszone, spłukiwanie bruzdowe, spłukiwanie powierzchniowe, formy powstałe w wyniku współdziałania...

Geomorfologia wykład - działalność lodowców, zlodowacenia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Teresa Eckes
 • Geomorfologia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3374

Dr inż. Teresa Eckes prowadziła wykład, z którego to jest niniejsza notatka. Wykład jest z przedmiotu geomorfologia, a jego tematem była działalność lodowców i zlodowacenie. Notatka ta ...

Geomorfologia - pytania i odpowiedzi do egzaminu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Teresa Eckes
 • Geomorfologia
Pobrań: 630
Wyświetleń: 5705

pytania i odpowiedzi do egzaminu 1.skorupa kontynentalna-dzieli się na warstwy: osadową,granitową i bazaltową. Miąższość 35-40 km, gęstość warstwy granitowej- 2,7 gm/cm3, gęstość warsty bazaltowej 3,3 g/cm3 2.nie 3.Górna część płaszcza górnego, plastyczna, podatna na odkształcenia 4.Pionowe ruchy li...

Geomorfologia - pytania na egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Teresa Eckes
 • Geomorfologia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 5537

Pytania i odpowiedzi na egzamin do dr inż. Teresy Eckes na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Notatka zawiera 7 plików, w tym jeden plik Word, który można edytować. Notatka zawiera odpowiedzi m.in. w takich tematach jak: Czym są: skorupa kontynentalna i jakie są jej warstwy? Czym są: ruchy lito...