Dr inż. Tadeusz Szczutko

note /search

Geodezja - wykład III - Odwzorowania, instrukcje, pomiary długości

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 602
Wyświetleń: 9912

Temat wykładu z przedmiotu geodezja, z którego jest niniejsza notatka brzmiał: Odwzorowania, instrukcje, pomiary długości. Wykład prowadził dr inż Tadeusz Szczutko. Notatka składa się z 12 zeskanowanych stron (jpg), pismo jest odręczne, czytelne. W notate tej zostały opisane następujące zagadnienia:...

Geodezja - wykład VIII - Wcięcia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 791
Wyświetleń: 8953

Tematem wykładu były wcięcia. Notatka składa się z 6 skanów (jpg), pismo jest odręczne, czytelne. W notatce tej opisane są następujące zagadnienia: wcięcie w bok (kątowe), wcięcie kątowo-liniowe (kombinowane), inny rodzaj wcięcia kątowo - liniowego, metoda pomiaru szczegółów rzędnych i odciętych (o...

Geodezja - wykład I - Podstawowe pojęcia, zamiana miar

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 756
Wyświetleń: 13335

Temat wykładu z przedmiotu geodezja, z którego jest niniejsza notatka brzmiał: Podziałki i skale, mapy, układy współrzędnych. Wykład prowadził dr inż Tadeusz Szczutko. Notatka składa się z 5 zeskanowanych stron (jpg), pismo jest odręczne, czytelne. W notate tej zostały opisane następujące zagadnieni...

Geodezja - wykład VI - Rząd sieci, podział osnowy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3899

Tematem wykładu był rząd siec, podział osnowy. Notatka składa się z 9 skanów (jpg), pismo jest odręczne, czytelne. W notatce tej opisane są następujące zagadnienia: rząd sieci, podział osnowy, sieci węzłowe, przykładowe rozwiązania sieci, wagi, zasady obliczania wag, sieci z dwoma punktami węzłowym...

Geodezja - wykład VII - Cel zakładania osnowy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3591

Tematem wykładu był cel zakładania osnowy. Notatka składa się z 8 skanów (jpg), pismo jest odręczne, czytelne. W notatce tej opisane są następujące zagadnienia: wykres pomiaru sytuacyjnego, pomiar granic nieruchomości lub ich odtworzenie, przedmiot pomiaru,

Geodezja - wykłady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 1631
Wyświetleń: 10549

Informacje zawarte w notatce to: geodezyjna osnowa pozioma, instrukcje geodezyjne, podział prac geodezyjnych, pozioma osnowa geodezyjna, technologie i konstrukcje stosowane przy zakładaniu geodezyjnych osnów poziomych, instrumenty i przyrządy stosowane do pomiarów kątowych, pomiary długościowe. ...

Geodezja- mapa zasadnicza, godło (wykład 9)

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3563

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: układ "1965", układy lokalne, układ "2000", godło w układzie "2000", oblicznie powierzchni różnymi metodami. ...