Dr inż. Tadeusz Sokołowski

note /search

Zobrazowanie terminów z wykładu z geomorfologii

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geomorfologia
Pobrań: 861
Wyświetleń: 4438

Do każdego zdjęcia podany jest krótki opis. Formy ukształtowania przedstawione w notatce są następujące: wydma paraboliczna, tor, uwał, progi, gzymsy skalne, jaskinia krasowa, rzeki o korycie roztokowym, kocioł lodowcowy, korytarz jaskiniowy, rzeka o korycie anastamozującym, jezioro oczkowe, grzbie...

Notatki z geomorfologii

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geomorfologia
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2387

...Polega na zmianie struktury chemicznej skał np. poprzez rozpuszczanie skał, usuwaniu z nich pewnych składników oraz zastępowaniu ich nowymi związkami chemicznymi. W ten sposób ulega zmianie skład mineralogiczny danej skały, a jego struktura choć może być nieco naruszona pozostaje zazwyczaj b...

Wykłady od Sokołowskiego (2010) 2

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia Czwartorzędu i Geomorfologia
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2625

Jest to druga część. Przedmiot prowadzony przez dr inż. Tadeusza Sokołowski na Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie. Informacje zawarte w notatce to: osuwiska, ruch obrotowy, odpadane, spływanie, obrywanie, rozszerzenie boczne, płynięcie plastyczne, rozmieszczenie osuwisk,

Wykłady od Sokołowskiego (2010) (1/4)

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia Czwartorzędu i Geomorfologia
Pobrań: 651
Wyświetleń: 4361

Przedmiot prowadzony przez dr inż. Tadeusza Sokołowski na Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie. Informacje zawarte w notatce to: czwartorzęd, geomorfologia, numeryczne modele ter...

Wykłady od Sokołowskiego (2010) (3/4)

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia Czwartorzędu i Geomorfologia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2275

Jest to druga część. Przedmiot prowadzony przez dr inż. Tadeusza Sokołowski na Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie. Zagadnienia poruszone w notatce to: równia zalewowa, procesu denudacji, ustroje rzeczne, działalność eoliczna, regulacja ...

Geologia Czwartorzędu i Geomorfologia- wykłady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia Czwartorzędu i Geomorfologia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1771

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: osady mineralne, osady mineralno-biochemiczne, znaczenie jezior, oddziaływanie człowieka, bagno....