Dr inż. Tadeusz Salamonowicz - strona 3

note /search

Funkcja niezawodności obiektu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 623

Funkcja niezawodności obiektu do chwili wykonania naprawy jest opisana zależnością: gdzie: - funkcja niezawodności elementu Jeżeli naprawa wykonana w chwili t polegała na wymianie k spośród n elementów składowych to funkcja niezawodności obiektu po naprawie wynosi: ...

Grupa rezerwowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 567

Grupa rezerwowa - zespół elementów, który składa się z elementu podstawowego i elementów rezerwowych (co najmniej jednego). W niektórych przypadkach wyróżnienie elementu podstawowego ma charakter czysto umowny. Biorąc pod uwagę stan w jakim znajdują się elementy rezerwowe, do chwili wystąpienia usz...

Intensywność eksploatacji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1022

- intensywność eksploatacji - intensywność użytkowania - prędkość eksploatacyjna - prędkość techniczna - liczba urządzeń użytkowanych w chwili - liczba urządzeń obsługiwanych w chwili ; ; - chwilowy wskaźnik gotowości technicznej W przypadku jednorodnej grupy urządzeń eksploatowanych w ustalony...

Modelowanie czasu zdatności obiektu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 399

MODELOWANIE CZASU ZDATNOŚCI OBIEKTU PRZY UŻYCIU ROZKŁADÓW TEORETYCZNYCH Rozkład jednostajny czasu zdatności opisany na przedziale od 0 do k Jest to przykład rozkładu ograniczonego, gdyż urządzenie nie będzie działać dłużej niż k jednostek czasu. • Gęstość prawdopodobieństwa ...

Niezawodność obiektów naprawialnych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 637

Niezawodność obiektów naprawialnych (odnawialnych) Rozpatrzmy dwa przypadki: czas naprawy (odnowy) jest bardzo mały w stosunku do czasu życia elementu. Mówimy wówczas, że odnowa jest natychmiastowa (czas jej trwania ) czas naprawy (odnowy) posiada pewną skończoną wartość i nie jest pomijalny. ad...

Niezawodność obiektu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 518

Niezawodność obiektu - własność, która wyraża się poprawnym wykonywaniem przez obiekt założonych zadań w określonych warunkach i określonym czasie. Inaczej Niezawodność obiektu określa stopień zaufania, że w rozpatrywanym przedziale czasu obiekt zachowa zdolność do wypełniania swoich funkcji. For...

Niezawodność typu wykładniczego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1890

Niezawodność typu wykładniczego Wówczas, gdy czas życia obiektu jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem , a więc: dla dla ostatnia równość zwana jest wykładniczym prawem niezawodności , wykładnicze prawo niezawodno...

Przypadki szczególne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 385

Przypadki szczególne 1) Niech zmienne losowe mają taki sam rozkład prawdopodobieństwa dla , Wszystkie elementy mają więc również jednakowe dla , stąd Intuicyjnie zrozumiała interpretacja: połączenie szeregowe identycznych elementó...