Dr inż. Tadeusz Salamonowicz - strona 2

note /search

Obiekty złożone - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1260

OBIEKTY ZŁOŻONE Na ogół obiekt może być traktowany jako system złożony z bloków funkcjonalnych, między którymi zachodzą relacje umożliwiające systemowi realizację wymaganych funkcji. Termin „blok funkcjonalny” może oznaczać zarówno pojedync...

Podstawowe charakterystyki niezawodności obiektów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 812
Wyświetleń: 3458

PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI NIEZAWODNOŚCI OBIEKTÓW NIENAPRAWIALNYCH • funkcja niezawodności R(t) Prawdopodobieństwo tego, że obiekt nie ulegnie uszkodzeniu w przedziale czasu (0, t], co jest równoważne prawdopodobieństwu tego, że zmienna losowa T nazywana czasem zdatności nie przyjmie wartości z...

Rezerwa częściowo obciążona - wykład - Uszkodzenie elementu

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 525

Rezerwa częściowo obciążona (chłodna) do chwili uszkodzenia elementu (1) po chwili uszkodzenia elementu (1) element podstawowy (1) nie uszkodzi się do chwili : element podstawowy (1) uszkodzi się w pewnej chwili , element rezerwowy (2) nie uszkodzi się do chwili : Porównanie rodzajów rezerwowan...

Zmienna losowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1260

Zmienną losową charakteryzują ciągłe względem czasu funkcje określone dla : dystrybuanta , gęstość prawdopodobieństwa uszkodzenia , funkcja niezawodności , intensywność uszkodzeń , Dystrybuanta zmiennej losowej (funkcja zawodności) to pra...

Teoria niezawodności i bezpieczeństwa - ćw.4

 • Politechnika Warszawska
 • Teoria niezawodności i bezpieczeństwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

Ćwiczenie 4. Struktury niezawodnościowe „k z n” Układ zasilający składa się z 3 generatorów. Każdy z generatorów jest napędzany przez 2 niezależne silniki. Generator działa poprawnie gdy działa choć jeden jego silnik napędowy. Do sprawnego zasilania wystarczy gdy 2 generatory są sprawne. Czasy popr...

Prawdopodobieństwo uszkodzenia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 553

Jakie jest prawdopodobieństwo, że uszkodzenie nastąpi przy wymuszeniu? Niech: - zdarzenie polegające na wystąpieniu uszkodzenia - zdarzenie polegające na niewystąpieniu uszkodzenia Wystąpienie uszkodzenia przy wymuszeniu oznacza wystąpienie wymuszeń, przy czym przy uszkodzenie nie nastąpiło a pr...

Zdefiniowane funkcje - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 567

Każda z czterech zdefiniowanych funkcji , , , w sposób jednoznaczny określa zmianę losową , determinując tym samym postać pozostałych funkcji. Poprzez dystrybuantę wyrazić je można jako: Poprzez gęstość wyrazić je można jako: Poprzez funkcj...

Rezerwa częściowo obciążona - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1386

Rezerwa częściowo obciążona („letnia lub chłodna”) Elementy rezerwowe w tym przypadku poddane są pewnemu obciążeniu w czasie oczekiwania na włączenie (jest to jednak obciążenie znacznie mniejsze niż elementu podstawowego). Zatem ich własności niezawodnościowe zmieniają się w tym czasie. Zachowanie ...

Rezerwa nieobciążona - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1288

Rezerwa nieobciążona („zimna”) Element podstawowy „0” pracuje, a rezerwowe „czekają” na uszkodzenie elementu pracującego. Zakładamy, że mamy do czynienia z idealnym przełącznikiem bezbłędnie rozpoznającym stan elementu podstawowego; czas przeznaczony na przełączenie uznajemy za pomijalnie mały. Zak...

Zakres przedmiotu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 672

Zakres przedmiotu: Eksploatacja: pojęcia, zakres zagadnień. System eksploatacji, proces eksploatacji. Zmiany stanu technicznego obiektu: natura fizyczna, opis losowy (statystyczny). Niezawodność obiektów. Modele niezawodności obiektó...