Dr inż. Tadeusz Salamonowicz

note /search

Teoria niezawodności i bezpieczeństwa - ćw.1

 • Politechnika Warszawska
 • Teoria niezawodności i bezpieczeństwa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1659

Ćwiczenie 1. Wyznaczanie funkcji niezawodności obiektu Narysować wykres funkcji niezawodności obiektu na podstawie zarejestrowanych czasów do uszkodzenia Narysować wykres funkcji niezawodności obiektu o czasie do uszkodzenia wg rozkładu norm...

Teoria niezawodności i bezpieczeństwa - ćw.2

 • Politechnika Warszawska
 • Teoria niezawodności i bezpieczeństwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 987

Ćwiczenie 2. Struktury niezawodnościowe dla zadanych rozkładów Dane są rozkłady czasu do uszkodzenia elementów: E1: rozkład normalny ( m = 300; σ = 35) E2: rozkład Weibulla ( a = 2,2; b = 180 ) E3: rozkład jednostajny na przedziale (200...

Teoria niezawodności i bezpieczeństwa - ćw.3

 • Politechnika Warszawska
 • Teoria niezawodności i bezpieczeństwa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1078

Ćwiczenie 3. Struktury niezawodnościowe obiektów z rezerwowaniem Obiekt o strukturze niezawodnościowej przedstawionej na rysunku składa się z trzech różnych elementów. Czas zdatności elementu pierwszego (E1) ma rozkład Weibulla (3; 300). ...

Teoria niezawodności i bezpieczeństwa - ćw.5

 • Politechnika Warszawska
 • Teoria niezawodności i bezpieczeństwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1008

Ćwiczenie 5. Wymiany profilaktyczne Obiekt o strukturze niezawodnościowej przedstawionej na rysunku składa się z trzech różnych elementów. Czas zdatności elementu pierwszego (E1) ma rozkład Weibulla (3; 300). Czas zdatności elementu drugie...

Teoria niezawodności i bezpieczeństwa - ćw.6

 • Politechnika Warszawska
 • Teoria niezawodności i bezpieczeństwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1113

Ćwiczenie 6. Niezawodność obiektów naprawialnych Urządzenie o równoległej strukturze niezawodnościowej składa się z dwóch jednakowych elementów. Intensywność uszkodzeń elementu może przyjmować jedną z dwóch wartości (λ0 = 1,7*10-4 uszkodzenia na godzinę) albo (λ1= 3,2*10-4 uszkodzenia na godzinę). ...

Teoria niezawodności i bezpieczeństwa - spr.2

 • Politechnika Warszawska
 • Teoria niezawodności i bezpieczeństwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1183

Nazwisko i imię: ……………………………………………… Nr stanowiska: ……… Godzina: …….. Zadanie 1. Wyznaczyć funkcje niezawodności obiektu o strukturze niezawodnościowej przedstawionej na rysunku. Zadanie 2. Obliczyć oczekiwany czas zdatności obiektu. Zadanie 3. Urządzenie składa się z dwóch różnych elementów. Inte...

Teoria niezawodności i bezpieczeństwa - spr.

 • Politechnika Warszawska
 • Teoria niezawodności i bezpieczeństwa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1323

Nazwisko i imię: ……………………………………………… Nr stanowiska: ……… Godzina: …….. Zadanie 1. Wyznaczyć funkcje niezawodności obiektu o strukturze niezawodnościowej przedstawionej na rysunku. Zadanie 2. Wyznaczyć kwantyl rzędu 0,15 czasu zdatności rozpatrywany...

Badanie procesu odnowy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1421

Badając proces odnowy przy korzysta się z następujących twierdzeń: Twierdzenie 1 (elementarne twierdzenie odnowy). Jeżeli czas życia obiektu jest zmienną losową o dystrybuancie i skończonej wartości oczekiwanej , to Oznacza to, że oczekiwana...

Chwile uszkodzeń - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1092

Chwile uszkodzeń (odnowień) przedstawiają strumień losowy, który nazywamy strumieniem odnowy. Zakładamy, że: 1) proces taki powtarza się nieograniczenie, 2) są zmiennymi losowymi niezależnymi o takim samym rozkładzie prawdopodobie...

Nadmiary - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1386

NADMIARY Zwiększenie niezawodności i trwałości obiektu może być wynikiem zastosowania różnych form nadmiarowości. Ogólnie rzecz biorąc nadmiary te można podzielić na: - strukturalne - wprowadzanie do struktury urządzenia elementów rezerwowych, bez których urządzenie to może działać, a które służą...