Dr inż. Tadeusz Niemczyk

note /search

Obiekt badań finansów - wykład.

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podział kategorii finansowych, przedmiotowe klasyfikacje zjawisk finansowych, transakcja, szczegółowa klasyfikacja, podmiotowa klasyfikacja zjawisk finansowych....

Finanse - omówienie

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: aktywa, pasywa, zadania, wzory, przykłady, rozwiązanie....