Dr inż. Tadeusz Janiak

note /search

Wyznaczanie równowagowego współczynnika adsorpcji do gleb

  • Uniwersytet Gdański
  • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 350

Wyznaczanie równowagowego współczynnika adsorpcji do gleb dla wielopierścieniowych  węglowodorów aromatycznych    Cw. 5  1. Różnice w podatności na fizykochemiczne, chemiczne oraz biologiczne przeiany dla związków  zaadsorbowanych i rozpuszczony...

Wpływa pH środowiska na lipofilowość nikotyny

  • Uniwersytet Gdański
  • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 455

Wpływa pH środowiska na lipofilowość nikotyny jako modelowej substancji o charakterze  zasadowym    Ćw. 4  1. Jak pH wpływa na lipofilowość kwasu i zasady  2. Mechanizm działania nikotyny j...