Dr inż. Tadeusz Franik

note /search

Projekt inwestycyjny - ekonomika

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Ekonomika i organizacja ubezpieczeń
Pobrań: 812
Wyświetleń: 1337

AKADEMIA GÓRNICZO – HUTNICZA im. Stanisława Staszica W KRAKOWIE PROJEKT Z PRZEDMIOTU: EKONOMIKA I ORGANIZACJA PROCESÓW INWESTYCYJNYCH TEMAT: „OCENA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO BUDOWY ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO” WYKONALI: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii DANE WEJŚCIOWE DO OCENY PROJEKTU INWESTYC...

Organizacja procesów inwestycyjnych - projekt

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Ekonomika i organizacja ubezpieczeń
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1211

AKADEMIA GÓRNICZO – HUTNICZA im. Stanisława Staszica W KRAKOWIE EKONOMIKA I ORGANIZACJA PROCESÓW INWESTYCYJNYCH projekt Wydział Górnictwa i Geoinżynierii ZIIP ROK IV 0 ZAŁOŻENIA I WSTĘPNE OBLICZENIA: I. Okres realizacji inwestycji – 2 lata. II. Produkcja w pierwszym roku jest równa 50% ...

Projekt inwestycyjny budowy zakładu przemyslowego- omówienie

  • Ekonomika i organizacja ubezpieczeń
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1806

AKADEMIA GÓRNICZO – HUTNICZA im. Stanisława Staszica W KRAKOWIE PROJEKT Z PRZEDMIOTU: EKONOMIKA I ORGANIZACJA PROCESÓW INWESTYCYJNYCH TEMAT: „OCENA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO BUDOWY ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO” WYKONALI: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii DANE WEJŚCIOWE DO OCENY PROJEKTU INWESTYC...

Ekonomika i organizacja ubezpieczeń - projekt

  • Ekonomika i organizacja ubezpieczeń
Pobrań: 161
Wyświetleń: 742

AKADEMIA GÓRNICZO – HUTNICZA im. Stanisława Staszica W KRAKOWIE EKONOMIKA I ORGANIZACJA PROCESÓW INWESTYCYJNYCH projekt Wydział Górnictwa i Geoinżynierii ZIIP ROK IV 0 ZAŁOŻENIA I WSTĘPNE OBLICZENIA: I. Okres realizacji inwestycji – 2 lata. II. Produkcja w pierwszym roku jest równa 50% ...