Dr inż. Tadeusz Burak

note /search

Wykład - definicje algorytmów

  • Politechnika Śląska
  • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

Metody Numeryczne ALGORYTMY Dr inż. Tadeusz BURAK 1 2009-04-19 Algorytm definicje Algorytm jest to sposób postępowania podczas rozwiązywania zadania Algorytm – mechaniczna procedura rozwiązywania problemu obliczeniowego problem obliczeniowy to zadanie z parametrami, niekoniecznie matematy...

Wykład - definicja algorytmu

  • Politechnika Śląska
  • Informatyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

2009-04-19 ALGORYTM Algorytm, Algorytm, dokładny przepis podający sposób rozwiązania określonego zadania w skończonej liczbie kroków; zbiór poleceń odnoszących się do pewnych obiektów, ze wskazaniem porządku, w jakim mają być realizowane. Nabrał znaczenia z rozwojem informatyki, gdzie opisuj...

Wykład - podstawowe elementy systemu informacyjno-informatycznego

  • Politechnika Śląska
  • Informatyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

2009-04-19 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Górnictwa i Geologii Katedra Zarządzania i InŜynierii Bezpieczeństwa PREZENTACJA WYKŁADU: INFORMATYKA „SIECI” dr inŜ. TADEUSZ BURAK Tadeusz.Burak@polsl.pl Gliwice 2005 r. PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU INFORMCYJNEGO- INFORMATYCZNEGO SIEĆ ...