Dr inż. Stefan Andrzej Griner

note /search

Pytania z egzaminu

 • Politechnika Śląska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Pytania z Zarządzania Kadrami z tego roku 1 nie wiem 2 zarządzanie ludźmi 3 Efektywne style kierownictwa czy coś takiegoś 4 nie mam 5 Strategia rozwoju 6 Omówić rodzaj rekrutacji 7 Wyróżnić etapy selekcji 8 3 dowolne fazy szkoleń (wymienić) 9 Wymienić funkcje procesu dokonywania ocen 10 Omó...

Pytania z egzaminu

 • Politechnika Śląska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

2.wymienić najwazniejsze osiagnięcia i ograniczenia naukowej organizacji pracy (szkoła Taylora) ORGANIZACJA to: grupa ludzi współpracujących ze sobą w sposób skoordynowany i uporządkowany dla osiągnięcia pewnego zestawu celów (np. zysk, obrona narodowa, zaspokajanie potrzeb, itp.). „Naukowe zarzą...

Wykład - Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi

 • Politechnika Śląska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1120

Zarządzanie kadrami dr inż. Stefan Griner Wykład 1 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi pojęcia, cele zarządzania zasobami ludzkimi. Rozwój zarządzania kadrami, dokumentacja personalna Zarządzanie - działalność kierownicza polegająca na ustalaniu celów podległej organizacji oraz dysponowaniu je...

Wykład - etapy rozwoju zarządzania kadrami

 • Politechnika Śląska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Zarządzanie kadrami dr inż. Stefan Griner Wykład 2 ETAPY ROZWOJU ZARZADZANIA KADRAMI 1. Przełom XIX i XX w. zwany okresem efektywnego wykorzystania ludzi. Najważniejsze było: wydajność, ludzi motywowano za pomocą bodźców materialnych...

Wykład - Planowanie zasobów ludzkich

 • Politechnika Śląska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 105
Wyświetleń: 728

Zarządzanie kadrami dr inż. Stefan Griner Wykład 3 Planowanie zasobów ludzkich Planowanie zasobów ludzkich wiąże się z ustalaniem zapotrzebowania na pracownika oraz analizą możliwości zaspakajania tego zapotrzebowania. Ma ono 2 aspekty: ilościowy: dotyczy liczby pracowników niezbędnych do realiz...

Wykład - dobór kadr na stanowiska kierownicze

 • Politechnika Śląska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 84
Wyświetleń: 609

Zarządzanie kadrami dr inż. Stefan Griner Wykład 4 DOBÓR KADR NA STANOWISKA KIEROWNICZE Początkowo uważano, by być dobrym kierownikiem wystarczy mieć pewien zestaw cech osobowościowych, ale to nie wystarczyło. Zaczęto zwracać uwagę na fachowość. METODY DOBORU KADR DOBÓR KADR ZA POŚREDNICTWEM ŚR...

Wykład - Zasady dobrego systemu ocen

 • Politechnika Śląska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Zarządzanie kadrami dr inż. Stefan Griner Wykład 5 Zasady dobrego systemu ocen (2): 1. oceny pracowników powinny być prowadzone systematycznie, przyjmuje się, że odpowiedni okres oceny dla firmy to okres 1 rok, pół roku lub kwartał czyli tzw. okres krótki) w przypadku firmy nastawionej na minimal...

Wykład - techniki oceniania

 • Politechnika Śląska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

TECHNIKI OCENIANIA Oparte o skalę ocen (dotyczy przedsiębiorstw dużych) - pracownika ocenia się na podstawie wcześniej opracowanego zestawu kryteriów. Do kryteriów opracowuje się skale oceny np. oceny punktowe 0 - 10, oceny szkolne, przymiotnikowe. Ocenę daje się za każde kryterium - mamy możliwo...