Dr inż. Stanisław Kania

note /search

Materiały budowlane - opracowanie pytań

 • Politechnika Wrocławska
 • Materiały budowlane
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3444

                                                                                                                                                                    <                                                                                                                                   ...

Parametry techniczne materiałów budowlanych

 • Politechnika Wrocławska
 • Materiały budowlane
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2625

Gęstośc : Masa jednostki objętości materiału, liczona bez porów w stanie całkowitej szczelności Oznacza się nią materiały w postaci stałej, które można pokruszyd na ziarenka mniejsze niż 0,08 mm                 Gdzie: ms to masa suchej sproszkowanej próbki materiału  a Va to objętośc bez porów spr...

Koncepcje stylów kierowania Douglas'a, McGregor'a 1960

 • Uniwersytet Gdański
 • Psychologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1071

Koncepcje stylów kierowania Douglas'a, McGregor'a 1960 TEORIA X Założenia: przeciętny człowiek, ma wrodzoną niechęć do pracy, będzie jej unikał jak tylko może; większość ludzi trzeba zmuszać do pracy, kontrolować, kierować nimi i grozić karami, aby wymusić od nich wysiłek potrzebny do osiągnięcia ...

Model kontroli tłumu

 • Uniwersytet Gdański
 • Psychologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

MODEL KONTROLI TŁUMU Usunięcie lub izolowanie osób zaangażowanych w wywoływania incydentu - zanim tłum stanie się jednolita całością Przerwania procesu porozumienia się w tłumie - można to uczynić przez podział tłumu na mniejsze części Odwrócenie uwagi tłumu od głównego obiektu zainteresowań prz...

Motywacja w miejscu pracy

 • Uniwersytet Gdański
 • Psychologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2037

„Motywacja w miejscu pracy„ Często wyróżnia się trzy elementy motywacji, które zdefiniowali Arnold, Robertson i Cooper: kierunek, wysiłek i wytrwałość. Według McGregora menedżerowie wyznają jedną z dwóch ideologii dotyczących motywacji pracowników. Określa się je mianem

Myślenie grupowe

 • Uniwersytet Gdański
 • Psychologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1001

MYSLENIE GRUPOWE - warunki sprzyjające wystąpieniu myślenia grupowego duża spójność grupy - grupa jest zapewnia prestiż i jest atrakcyjna dlatego ludzie chcą do niej należeć izolacja grupy - grupa jest wyizolowana, ochroniona przesz alte...

Podejęcie sytuacyjne

 • Uniwersytet Gdański
 • Psychologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 700

Podejście sytuacyjne - pogląd, że najodpowiedniejsza do osiągnięcia celów organizacji metoda kierowania może być różna w zależności od sytuacji. MODEL WARUNKOWANIA SYTUACYJNEGO (FIEDLER) - mówi, że człowiek jest niezmienny w zależności od sytuacji; MODEL PODEJŚCIA SYTUACYJNEGO - człowiek jest w st...

Psychologia kierowania-pojęcia z wykładów

 • Uniwersytet Gdański
 • Psychologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 812

Efektywność wg Drackera - robić coś właściwego, we właściwym czasie i właściwym miejscu. Kierowanie a przywództwo Władza podlega stopniowaniu. Pierwszym stopniem jest władza przez nadanie. Jest to władza płytka. Motywacja oparta na karze i nagrodzie. Przyw ództwo - uważanie wpływu charyzmy, ideol...

Społeczności wirtualne - realne kontakty w wirtualnym świecie

 • Uniwersytet Gdański
 • Psychologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 875

Społeczności wirtualne - realne kontakty w wirtualnym świecie Zauważa się, iż w myśleniu współczesnym dominuje wręcz „magnetyczne zafascynowanie wspólnotą”, które sprawia, iż snuje się baśniowe opowieści o zagubionej, totalnej wspólnocie, którą należy odzyskać (Marody, Giza-Poleszczuk 2004: 104). B...

Przywództwo i zarządzanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Psychologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1253

Przywództwo i Zarządzanie Różnice między przywództwem a zarządzaniem: Bennis i Nanus określają przywództwo jako ZNAJDOWANIE ŚCIEŻKI, a zarządzanie jako PODĄŻANIE TĄ ŚCIEŻKĄ. Przywództwo według nich polega na robieniu właściwych rzeczy, a zarządzanie na robieniu rzeczy właściwie. Przywódca to wizjo...