Dr inż. Stanisław Gago - strona 3

Stanowisko awizo - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Gago
 • Telematyka transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

STANOWISKO AWIZO Możliwości funkcjonalne aparatu AWIZO: Praca z mikrotelefonem lub zestawem głośnomówiącym Przyjmowanie połączeń Inicjowanie połączeń Przekazanie połączenia Przekazanie połączenia ze zwrotem do przekazującego po zakończonej rozmowie Funkcja biura zleceń Zawieszenie połączenia...

Systemy sygnalizacji włamania i napadu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Gago
 • Telematyka transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 1) Jakie elementy systemu INTEGRA umożliwiają bezpośredni kontakt z centralą? Uzupełnienie: Centrala na laboratoriach nie obsługiwała pastylek Dallas i raczej się już ich nie stosuje, ponadto należy dodać, że bezpośredni kontakt z centralą zapewniają także spe...

Systemy łączności przewodowej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Gago
 • Telematyka transportu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 518

Systemy łączności przewodowej sieci telefoniczne. -telefoniczna sieć ogólnoeksploatacyjna dostępna praktycznie dla każdego pracownika. Pełniła ona rolę środka do operacyjnego porozumiewania się pracowników między sobą jak również do porozumiewania się z podmiotami zewnętrznymi nie należącymi do ko...

Telefoniczna łączność dyspozytorska - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Gago
 • Telematyka transportu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504

Telefoniczna łączność dyspozytorska służą do kierowania i monitorowania ruchu pociągów na poszczególnych odcinkach linii kolejowych i dzieli się na: Wydzielona sieć komutowana jest to komutowana łączność telefoniczna wyłącznie dla potrzeb dyspozytury kierowania ruchem kolejowym na bazie oddzielnych...

Telefoniczna przewodowa łączność ruchowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Gago
 • Telematyka transportu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 938

Telefoniczna przewodowa łączność ruchowa służy do bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów. Zbudowana jest w oparciu o ogólnopolską sieć centralek dyspozycyjnych, których zakończeniami są telefony typu MB i CB. Łączność zapowiadawcza jest to wydzielona i bezpośrednia łączność telefoniczna służąca do ...

Telekomunikacja Kolejowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Gago
 • Telematyka transportu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

Telekomunikacja Kolejowa ma: - rozbudowane i rozmieszczone równomiernie wzdłuż całej sieci kolejowej w Polsce zespoły specjalistów i warsztaty naprawcze. -odpowiednie oprzyrządowanie i wiedzę, aby zapewnić prawidłowe instalacje, diagnostykę i naprawy w zakresie radiotelefonów eksploatowanych w siec...

Urządzenia telematyczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Gago
 • Telematyka transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Urządzenia (systemy) telematyczne związane z bezpieczeństwem i wygodą przewozu ludzi i towarów. urządzenia detekcji stanów awaryjnych taboru, urządzenia sygnalizacji: pożarowej, włamaniowej, kradzieżowej, urządzenia informacji podróżnych: zdecentralizowane (stacje i przystanki), zcentralizowan...

Wykład - usługi bazodanowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Gago
 • Telematyka transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

Do usług bazodanowych, które w perspektywie czasu będą stosowane w Spółkach Kolejowych można zaliczyć: Data Centre - tj. różnego rodzaju bazy danych np. bazy klientów, urządzeń, pracowników itd. Bazy danych muszą być na bieżąco aktualizowane. Recovery Data Centre - zapasowe bazy danych, które musz...

Usługi przenoszenia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Gago
 • Telematyka transportu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

Usługi przenoszenia - obejmują zestawianie i rozłączanie połączeń pomiędzy użytkownikami oraz przesyłanie informacji pomiędzy stykami użytkownika, a siecią i w samej sieci, bez ingerencji w jej treść. Przykładami usług przenoszenia są: ...

Virtual Private Network jako aplikacja - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Gago
 • Telematyka transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 252

Virtual Private Network - wirtualne wydzielone sieci dla określonych aplikacji. Usługa ta w istotny sposób zwiększa bezpieczeństwo aplikacji choćby tylko poprzez ograniczony do niej dostęp (aplikacja będzie dostępna tylko dla upoważnionych osób/podmiotów). Odpowiednio zaprojektowana i wyposażona si...