Dr inż. Stanisław Fita

note /search

Podstawy metrologii - wykład 11

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy metrologii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Notatka zawiera między innymi takie zgadanienia jak : proces tworzenia wyrobu, czynniki wpływające na proces, elementy projektowania, proces wytwarzania...

Podstawy metrologii - wykład 3

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy metrologii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

Notatka zawiera między innymi takie zgadanienia jak : obszary zastosowania sensorów, czujniki, wymagania stawiane sensorom, zastosowanie...

Podstawy metrologii - wykład 9

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy metrologii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

Notatka zawiera między innymi takie zgadanienia jak : wzorcowaanie, kalibracja, przerząd pomiarowy, wzorzec miary, miara materialna...

Podstawy metrologii - wykład 10

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy metrologii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Notatka zawiera między innymi takie zgadanienia jak : przyczyny niepowodzeń w przedsiębiorstwach, podział metod statystycznych, podział metod kontroli jakości...

Podstawy metrologii - wykład 14

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy metrologii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Notatka zawiera między innymi takie zgadanienia jak : podział metod statystycznych, przyczyny niepowodzeń w przedsiębiorstwach, rozkład normalny, badanie normalności...

Podstawy metrologii - wykład 4

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy metrologii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

Notatka zawiera między innymi takie zgadanienia jak : system badawczy, system pomiarowo-kontrolny, system diagnostyczny, konfiguracja gwiazdowa...

Podstawy metrologii - wykład 5

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy metrologii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Notatka zawiera między innymi takie zgadanienia jak : rodzaje błędów, funkcja błędów, niepewność pomiarowa, rodzaje Gaussa...

Podstawy metrologii - wykład 6

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy metrologii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

Notatka zawiera między innymi takie zgadanienia jak : definicja sprzętu pomiarowego, klasyfikacja sprzętu pomiarowego, niepewność pomiaru, błąd graniczny...