Dr inż. Stanisław Dziechciarz

note /search

Dobór parametrów regulatora - symulacja komputerowa-sprawozdanie z lab...

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Podstawy automatyzacji
Pobrań: 672
Wyświetleń: 6293

Temat sprawozdania to: dobór parametrów regulatora - symulacja komputerowa. Zajęcia prowadzone są na Politechnice Świętokrzyskiej, prowadzi je dr inż. Stanisław Dziechciarz. Notatka porusza zagadnienia takie jak: obiekt regulacji, regulator, sygnał regulowany, sygnał wejściowy, sygnał sterujący, sy...

Wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych - symulacja komputerowa...

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Podstawy automatyzacji
Pobrań: 805
Wyświetleń: 7007

Temat sprawozdania to: wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych - symulacja komputerowa. Zajęcia prowadzone są na Politechnice Świętokrzyskiej, prowadzi je prof. dr inż. Stanisław Dziechciarz. Notatka porusza zagadnienia takie jak: transmitancja widmowa, wymuszenie sinusoidalne, charakterysty...

Modelowanie i badanie podstawowych elementów liniowych automatyki - sy...

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Podstawy automatyzacji
Pobrań: 644
Wyświetleń: 7665

Temat sprawozdania to: modelowanie i badanie podstawowych elementów liniowych automatyki - symulacja komputerowa. Zajęcia prowadzone są na Politechnice Świętokrzyskiej, prowadzi je prof. dr inż. Stanisław Dziechciarz. Notatka porusza zagadnienia takie jak: własności układów automatyki, własności s...

Podstawy automatyzacji -opracowane zagadnienia na egzamin

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Podstawy automatyzacji
Pobrań: 903
Wyświetleń: 5831

zagadnienia takie jak: schemat układu automatyki, różnica pomiędzy otwartym układem sterowania, a układem regulacji automatycznej, cel wprowadzania w maszynach i urządzeniach technicznych układów automatyki, obiekt regulacji i wielkość regulowana, zadania regulatora, transmitancja regulatora PID, p...

Napędy w układach technicznych-opracowane zagadnienia na kolokwium z w...

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Podstawy automatyzacji
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3696

zagadnienia takie jak: napędy hydrauliczne, zalety układu hydrostatycznego, wady układu hydrostatycznego, pompy wyporowe silniki wyporowe, podstawowe parametry silników, siłowniki hydrauliczne, elementy sterujące kierunkiem przepływu, filtry, akumulatory, napędy elektryczne, analiza ruchu napędu, z...