Dr inż. Ryszard Piotrowski

note /search

ŹRÓDŁA PRAWA

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 3150

ŹRÓDŁA PRAWA oparcie funkcjonowania państwa na prawie (demokratyczne państwo) → problem ustosunkowania się do prawa naturalnego (zespół reguł i norm, które istnieją niezależnie od ustawodawcy, wynikają z istoty samego człowieka) → atrybut nadrzędności wobec

FINANSE PUBLICZNE, RADIOFONIA I TELEWIZJA, KONTROLA PAŃSTWOWA

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 511

FINANSE PUBLICZNE, RADIOFONIA I TELEWIZJA, KONTROLA PAŃSTWOWA w ramach władzy wykonawczej nie może dochodzić do zbyt dużej koncentracji władzy w rękach rządu (min. z powodu bliskości pewnych sfer do praw i wolności człowieka), a dodatkowo pewne dziedziny muszą być zorganizowane i zarządzane w specy...

FUNKCJE PARLAMENTU - Funkcja kontrolna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1064

FUNKCJE PARLAMENTU Funkcja ustawodawcza zasada wyłączności sprawowania przez parlament funkcji ustawodawczej: żaden inny organ nie może stanowić aktów o randze ustawy, chyba, że Konstytucja dopuszcza to w sposób wyraźny; kompetencje prawodawcze innych organów mają charakter podporządkowany, wyją...

ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - Władza

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 868

ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ustrój władz lokalnych oparty na zasadzie dualizmu - podział zadań pomiędzy samorząd terytorialny a administrację rządową → zasada decentralizacji; samorząd to wydzielenie z zakresu władzy państwowej pewnej dziedziny spraw i powierzenie ich samodzielnego rozwiązywan...

KADENCJA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA PARLAMENTU

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 973

KADENCJA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA kadencja to okres na jaki wyborcy udzielają organowi wybieralnemu pełnomocnictw, i w jakim realizuje on swoje zadania funkcjonując w chwilowym składzie pochodzącym z jednych wyborów; rodzaje kadencji: normalna, skrócona, przedłużona; konieczny składnik demokratyzm...

PREZYDENT

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1519

PREZYDENT POZYCJA USTROJOWA pozycja ustrojowa prezydenta wyznaczana jest przez zasadę podziału władz i określenie tego urzędu jako jednego z członów władzy wykonawczej → wyznacza ją 6 podstawowych zasad: zasada dualizmu - odrębne działanie Prezydenta i rządu, czemu daje wyraz min. systematyka Kon...