Dr inż. Ryszard Janecki

note /search

Decyzje typu make or buy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 651
Wyświetleń: 5201

Decyzje typu „make or buy” wygenerowały nowe koncepcje logistyczne: „odchudzone zarządzanie” (Lean management) „odchudzona struktura organizacyjna” (Lean organization) outsourcing third party logistics Procedura podejmowania decyzji „m...

Logistyka zaopatrzenia - Metoda XYZ

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1687

Metoda XYZ : Klasyfikacja XYZ pozwala wyróżnić następujące grupy surowców: Zużywane regularnie - zaliczane do grupy X, dla których prognozy zużycia cechują się dużą dokładnością Zużywane zmiennie - zaliczane do grupy Y, których wykorzystanie wykazuje trend lub sezonowość Zużywane nieregularnie, sp...

Metody klasyfikacji materiałów zaopatrzeniowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 4291

Metody klasyfikacji materiałów zaopatrzeniowych na potrzeby zaopatrzenia : ABC : Metoda ilościowa Dane: Wielkość fizycznego zużycia Koszty jednostkowe zakupu na rynku dóbr W - wartość zużywanych surowców 1 - największa wartość n - najmniejsza wartość A - udział wartości to kilkadziesiąt % ...

Logistyka zaopatrzenia - ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1890

Sprawy organizacyjne : Terminy zaliczenia ćwiczeń przed egzaminem będą 3 Będzie sprawdzana obecność - trzeba chodzić na zajęcia Sytuacje losowe można usprawiedliwiać (nie trzeba odrabiać) Na zaliczenie trzeba uzyskać z kolokwium 50% a za każdą nieobecność próg wzrasta o +10% W czasie semestru ...

Logistyka zaopatrzenia - sprawy organizacyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2380

Sprawy organizacyjne : Wykłady mogą zaczynać się o 15.00 (1,5 godziny bez przerwy) Nie sprawdza obecności na wykładach Tematyka wykładów - 15 godzin : Zaopatrzenie w systemie logistycznym przedsiębiorstwa Logistyczne

Ćwiczenia - logistyka zaopatrzenia - Proces sterowania zakupami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1155

12.10.2012 Ćwiczenia 1 Sprawy organizacyjne: Terminy zaliczenia ćwiczeń przed egzaminem będą 3 Będzie sprawdzana obecność - trzeba chodzić na zajęcia Sytuacje losowe można usprawiedliwiać (nie trzeba odrabiać) Na zaliczenie trzeba uzyskać z kolokwium 50% a za każdą nieobecność próg wzrasta o +...

Ćwiczenia - potrzeby materiałowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 588

tycia nr 1 POTRZEBY MATERIALOWE - metody klasyfikacji potrzeb surowcowych Cwiczenia rok akad. 2012/13 .Ii- TEZA II ISTNIEJA rNIA SYSTEMY Gt.ÓWNE I OOBRZAOPATRZENIOWYCH ! PUNKTU WIDZENIA: l I KLASYFIKACJI Z FUNKCJONALNEGO PROWADZENIA WYMIANY SPRAWNEGO RYNKU KLASYFIKACJA RYNK...

Ćwiczenia - logistyka zaopatrzenia - Prognozowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 952

) PRZYKLADY ZADANIE f-,,6GNOZ 1 W okresie15tygodni zanotowano w magazynie zaopatrzenia nastepujace liczby samochodów dostarczajacych niezbedne do produkcji surowce : i CWICZENIE Tydzien 3 2 14 13 12 4 15 11 10 6 5 9 8 7 -- 81 117 127 106 109 103 99 89 101 90 86 ...

Ćwiczenia - logistyka zaopatrzenia - Dostosowanie sezonowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 959

09.11.2012 Ćwiczenia 3 Prognozy są akceptowane przez zamawiającego, jeżeli błąd wynosi 3%-5%. Ale w przypadku transportu prognoza z błędem 10% jest jak najbardziej do zaakceptowania Dostosowanie sezonowe: Dotychczas rozważane metody prognozowania oparte na szeregach czasowych pozwalały na uwzgl...

Zadania z logistyki zaopatrzenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1267

ZADANIE 4 Il Popyt na miedz elektrolityczna tys.lon w 20 miesiacachksztaltowal sie tak, jak w przedstawiono w ponizszejabeli.Obliczyc t prognoze popytu wykorzystujac liniowy model wygladzania wykladniczego olta(prognoza H dostosowana) Okres 51 40 37 34 58 66 48 44 55 67 65 62...