Dr inż. Ryszard Florek-Paszkowski

note /search

Elementy geodezyjnego rachunku wyrównawczego.

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Geomatyka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1631

Politechnika Świętokrzyska, Ryszard Florek Elementy geodezyjnego rachunku wyrównawczego Rodzaje pomiarów Pomiarem bezpośrednim -  nazywamy pomiar przez bezpośrednie porównanie z „jakimś” wzorcem.  Przykład: Pomiar dlugości za po...

Obliczenia na kuli ziemskiej - zadania.

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Geomatyka
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2884

Geomatyka - Obliczenia na kuli I. Podstawowe definicje i twierdzenia Kołem wielkim nazywamy każde największe koło (okrąg!), jakie można wpisać w kulę. Średnica koła wielkiego jest równa średnicy kuli, a samo koło dzieli kulę na półkule. Każde koł...

Podstawy fotogrametrii

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Geomatyka
Pobrań: 798
Wyświetleń: 3248

1 Politechnika Świętokrzyska – R Florek Paszkowski Geomatyka -  PODSTAWY FOTOGRAMETRII 1 Definicja fotogrametrii jako specjalności geomatyki Geomatyka   jest   dyscypliną  nauki,   która   integruje   pozyskiwanie,   przetwarzanie,   analizowanie,   wizualizowanie   i   zarządzanie   danymi   przes...

Wykorzystanie gruntów w budownictwie

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Geomatyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1120

Wykorzystanie gruntów w budownictwie Gruntem budowlanym nazywamy część skorupy ziemskiej mogącą współdziałać z obiektem budowlanym, stanowiącą jego element lub służącą jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych. Jednak nie każdy ...

Badanie stanu formalno-prawnego nieruchomości

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Geomatyka
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1512

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: rodzaje nieruchomości, stan prawno-formalny nieruchomości, a stan fizyczny, ustrój elektronicznej księgi wieczystej, ewidencja gruntów i budynków, kataster własnościowy. (…...

10 pytań na egzamin.

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Geomatyka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 896

Notatka jest w formie prezentacji, która porusza między innymi zagadnienia takie jak: różnice pomiędzy treścią mapy zasadniczej, ewidencyjnej i topograficznej,

Zagadnienia do egzaminu

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Geomatyka
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1981

Przykładowe zagadnienia egzaminu z Geomatyki / dzienne 2011/2012 1. Wymień 3 elementy treści mapy ewidencyjnej. 2. Podaj 3 sposoby przedstawiania informacji o konfiguracji terenu na mapie zasadniczej. 3. Przy wydzielaniu nowej działki ewid...