Dr inż. Robert Pietrzykowski - strona 4

Zadanie optymalizacji bez ograniczeń

  • dr inż. Robert Pietrzykowski
  • Ekonometria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

ZADANIE OPTYMALIZACJI BEZ OGRANICZEŃ max f ( x ) (1) x ∈ R n Rozwiązanie: 1. analityczne 2. iteracyjne algorytmy optymalizacji nieliniowej Rozwiązanie analityczne Warunkiem koniecznym istnienia ekstremum funkcji wielu

Metoda momentów

  • dr inż. Robert Pietrzykowski
  • Ekonometria
Pobrań: 42
Wyświetleń: 574

METODA MOMENTÓW Przyjmujemy, że związek miedzy zmiennymi jest liniowy: y i = β 0 + β 1 ⋅ x i + ε i (1) gdzie: β 0 i β 1 - parametry, które chcemy oszacować, i - numer obserwacji, i =1,2, …, n ε i - składnik losowy. Założenia: 1. E ( ε i )= 0 dla wszystkich i 2. cov( ε i , x j )=0 dla wszystkich i...

Modele nieliniowe

  • dr inż. Robert Pietrzykowski
  • Ekonometria
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: postać analityczna modelu, modele nieliniowe względem parametrów, wielomiany, funkcja kwadratowa...

2.grupaA

  • dr inż. Robert Pietrzykowski
  • Ekonometria
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: ...