Dr inż. Robert Molasy

note /search

Metody i techniki organizatorskie - opracowanie pytań - metody prognos...

 • Politechnika Wrocławska
 • Metody i techniki organizatorskie
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1442

1. Wyjaśnij pojęcie systemu, problemu organizatorskiego słabo ustrukturalizowanego złożonego oraz podaj przykłady. System – celowo wyodrębniona całość składająca się z elementów i powiązań między nimi (np.  organizacja). Problem słabo ustrukturalizowany złożony– ma charakter ilościowo-jakośc...

Podstawy projektowania - wałek

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Podstawy projektowania inżynierskiego
Pobrań: 819
Wyświetleń: 9590

I. DOBÓR PÓŁFABRYKATU: Dla produkcji małoseryjnej (do 500 szt.) dobieram jako półfabrykat: pręt walcowany. Materiał wyjściowy: 5t 35 (f85 x 135). Naddatki na obróbkę powierzchni czołowych: toczenie zgrubne: 4.0; toczenie kształtujące: 1,7; szlifo...

Metody i techniki organizatorskie - opracowanie pytań

 • Politechnika Wrocławska
 • Metody i techniki organizatorskie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1148

1. Wyjaśnij pojęcie systemu, problemu organizatorskiego słabo ustrukturalizowanego złożonego oraz podaj przykłady. System – celowo wyodrębniona całość składająca się z elementów i powiązań między nimi (np.  organizacja). Problem słabo ustrukturalizowany złożony– ma charakter ilościowo-jakośc...

Metody i techniki organizatorskie - opracowanie wykładu

 • Politechnika Wrocławska
 • Metody i techniki organizatorskie
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1834

~1~ 1. Podstawowe definicje Organizacja – całość, charakteryzująca się tym, że posiada jasno zdefiniowany cel własnego istnienia i funkcjonowania (celowość istnienia organizacji: cel – stały punkt, do którego dążymy, zadania – wynikają z czegoś, np. z dekompozycji celu, funkcja – zdolność organ...

Metody i techniki organizatorskie - pytania zaliczeniowe

 • Politechnika Wrocławska
 • Metody i techniki organizatorskie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1904

Pytania z MiTO: 1. Wyjaśnij pojęcie systemu, problemu organizatorskiego słabo ustrukturalizowanego złożonego oraz podaj przykłady. 2. Wymień znaczenie i zakres technik organizowania pracy oraz wyjaśnij jej znaczenie dla procedury diagnostycznej. 3. Wymień wskaźniki zmian organizatorskich stoso...

Metodyka badania procesu roboczego - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Metody i techniki organizatorskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1225

METODY I TECHNIKI ORGANIZATORSKIE Metody i techniki organizatorskie wywodzą się z metod i technik zarządzania. Różnica polega na tym, że metody i techniki zarządzania zajmują się wszystkimi funkcjami zarządzania, natomiast metody i techniki organizatorskie dotyczą tylko jednej funkcji - organizowan...

Problem organizatorski - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Metody i techniki organizatorskie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3213

Problem organizatorski - jest rodzajem zadania sytuacji, której nie można rozwiązać za pomocą zasobów posiadanej wiedzy. Do rozwiązania problemu org trzeba uruchomić czynności myślenia produktywnego, które prowadzą do wzbogacenia naszej wiedzy i rozwiązania problemu. W wyniku zadania sytuacji otrzym...

Metody i techniki organizatorskie - opracowanie wykładu - Problem orga...

 • Politechnika Wrocławska
 • Metody i techniki organizatorskie
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2009

METODY I TECHNIKI ORGANIZATORSKIE Metody i techniki organizatorskie wywodzą się z metod i technik zarządzania. Różnica polega na tym, że metody i techniki zarządzania zajmują się wszystkimi funkcjami zarządzania, natomiast metody i techniki organizatorskie dotyczą tylko jednej funkcji - organizowan...